Capio
Capio
Capio

Mage och tarm

Att ha en väl fungerande mage och tarm är viktigt för din hälsa, såväl den fysiska som den psykiska. Det är också vanligt att då och då känna av olika besvär från mag- och tarmkanal.  
 
Här kan du läsa om olika sjukdomar och besvär som kan drabba din mage och tarm samt hur, när och var du kan få hjälp.