Capio
Capio
Capio

Optiska illusioner

Optiska illusioner är både underhållande och intressanta, och de kan lära oss en del om hur vårt seende och våra ögon fungerar. Optiska illusioner kallas även visuella illusioner eller synvillor, och vi ska kika på några olika typer.

Vad är en optisk illusion?

En optisk illusion är när vi tycker oss se något i en bild som faktiskt inte finns där. Illusionerna hänger ihop med hur vårt seende fungerar. Hjärnans syncentrum adderar regelmässigt information till de synintryck som kommer in från ögonen, för att tolka synintrycken och göra dem meningsfulla för oss.

Från ögonens två platta bilder ska ju hjärnan förstå en tredimensionell verklighet. Så det här är en nödvändig funktion, men ibland går den lite vilse bland synintrycken, och då uppstår den optiska illusionen.

Den typen av optiska illusioner som vi beskriver här kallas ibland "kognitiva illusioner". De har med vår kognition, eller uppfattning, att göra. Optiska illusioner kan även vara fysiska – som när en pinne sticker ner i vattnet och ser böjd ut, eller fysiologiska – till exempel när man trycker på ögonlocket och tycker sig se färger och former. Men det man oftast tänker på när man pratar om optiska illusioner är de kognitiva optiska illusionerna, och det är dessa vi ska ägna resten av den här sidan åt. 

Typer av optiska illusioner

Man brukar dela in de kognitiva optiska illusionerna i tre typer:

  • Tvetydiga illusioner

    bilder som verkar öppna för två olika tolkningar av vad de föreställer.
  • Förvrängande illusioner

    bilder där storlekar, längder eller färger verkar skilja sig åt fast de är identiska.
  • Paradoxala illusioner

    bilder som föreställer något som är fysikaliskt eller logiskt omöjligt.

Exempel på optiska illusioner

Kanizsas triangel

Vad ser du när du tittar på bilden?

Illustration Kanizsas triangel

Den här figuren skapades av den italienske psykologen Gaetano Kanizsa. De flesta ser en vit triangel ovanpå en med svarta kanter avgränsad dito och tre runda svarta skivor. Denna triangel är dock illusorisk och dess konturer skapas i vår hjärna då vi betraktar bilden.

Notera också att den illusoriska triangeln verkar vara ljusare än bakgrunden, trots att det bara finns en vit nyans i bilden. Detta beror på den kontrastverkan mot de svarta skivorna som uppstår.

Men varför verkar hela triangeln vara ljusare och inte bara hörnen? Det kan bero på att hjärnan har förmågan att fylla en yta med en uniform ljushet.

Rutnät

Cirklarna som av våra hjärnor anas vid (de förlängda) linjernas korsningspunkter finns inte.

Som en bonus: om du försöker se kvadrater istället för cirklar så fungerar den illusionen också.

Illustration rutnät

Räkna de svarta prickarna

Detta fenomen liknar exemplet ovan och bygger på den skarpa kontrasten mellan de vita prickarna mellan de svarta kvadraterna.

Försök själv räkna de svarta prickarna i korsningarna mellan de svarta kvadraterna.

Illustration svarta prickar

Cirkelrörelse

Fokusera på punkten i mitten och rör huvudet framåt och bakåt. Vad ser du?

På grund av "skevheten" hos parallellogrammen som bildar cirklarna ser de ut att röra sig åt motsatt håll i takt med huvudrörelserna.

Illustration cirkelrörelse

Längd

Vilken av de röda linjerna är längst?

Illustration längd

Svaret är att de är exakt lika långa. Det är perspektivet i bilden som lurar oss att tro att den högra linjen (som ser ut att vara längst bort) är längre då den når hela vägen "från golv till tak". Dessutom når den högra linjen långt utanför de två mittenlinjerna på väggen, vilka den vänstra röda linjen precis lyckas sammanbinda.

Störst

Vilken av de vita mittenprickarna är störst?

Illustration vita prickar i ring

De är lika stora, men relativt de närmast kringliggande prickarna ser de olika stora ut varför vår hjärna lurar oss att tro att de faktiskt är olika stora inbördes också.

Relaterade diagnoser