Capio
Capio
Capio

Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration)

Gula fläcken är den mest centrala delen av ögats näthinna – och det enda stället där man ser riktigt skarpt. Olika sjukdomar kan skada funktionen hos de tätt belägna syncellerna i gula fläcken, men de vanligaste skadorna är åldersberoende.

Vad är åldersförändringar i gula fläcken?

Gula fläcken är ett område i mitten av ögats näthinna där synen är som skarpast. När du drabbas av en åldersförändring försämras din syn på nära håll och det blir svårare att urskilja detaljer. Periferisynen, d.v.s. synfältet runt det du fokuserar på, påverkas inte. Ofta försämras synen på det ena ögat först, senare följt av försämringar i det andra ögat. Det går inte att veta i förväg om bara det ena eller båda ögonen kommer att drabbas.

Åldersförändringar i gula fläcken, som har det medicinska namnet makuladegeneration, är den vanligaste orsaken till synnedsättning bland vuxna i västvärlden och beror på nedbrytning av syncellerna. Orsakerna till att cellerna bryts ned är inte helt kända, men dålig cirkulation och/eller problem med ämnesomsättningen kan ha betydelse. Man kan dock endast undantagsvis påverka sjukdomen genom ändrad livsföring.

Man skiljer på torra åldersförändringar, som är den vanligaste formen av sjukdomen, och våta förändringar, som är ovanliga. Vid torra förändringar bryts cellerna ned sakta och synen försämras gradvis på längre sikt. Våta förändringar kommer snabbare och beror på att det bildas nya, sköra blodkärl under gula fläcken. När blodkärlen läcker vätska svullnar gula fläcken, vilket skadar syncellerna och därmed synförmågan.

Symptom på åldersförändringar i gula fläcken

Symptomen på åldersförändringar i gula fläcken beror på om förändringarna är torra eller våta.

  • Torra förändringar

    Om du har torra åldersförändringar i gula fläcken försämras din synskärpa så långsamt att det kan ta flera år innan du märker något. Du kan uppleva att saker du tittar på verkar uppsplittrade, att bitar fattas; du ser saken suddigt eller inte alls. Däremot kan området runtomkring uppfattas tydligare. Ansikten kan bli svårare att känna igen och om bara ena ögat är påverkat kan du få svårt att bedöma avstånd. När åldersförändringarna pågått under lång tid kan din synskärpa försvinna helt i synfältets mitt.
  • Våta förändringar

    Den största skillnaden mot torra förändringar är att våta förändringar snabbt resulterar i försämrad synskärpa, ibland inom loppet av bara några veckor. Det vanligaste symptomet är att du får så kallat krokseende, vilket betyder att du upplever raka linjer som krokiga och saker mitt i synfältet kan se förvrängda ut. Efter en tid kan synen i ditt centrala synfält försvinna helt och ersättas med en suddig fläck.

Torra åldersförändringar i gula fläcken kan inte behandlas, men våta förändringar kan behandlas med läkemedel. Man blir inte blind av skador i gula fläcken. Förmågan att hitta hyggligt i omgivningen kommer alltid att finnas kvar.

När ska jag söka vård?

Om du upplever något av följande symptom ska du kontakta din vårdcentral eller ögonmottagning så snart som möjligt:

  • Din syn försämras hastigt.
  • Du upplever plötsligt raka föremål som sneda eller krokiga.

De här symptomen kan innebära att du har våta förändringar på gula fläcken, som kan bromsas genom injektioner av läkemedel som verkar tillväxthämmande på sjuka blodkärl i ögat. Ofta ser du bättre efter behandlingen.

Undersökning

För att reda ut om du har en åldersförändring i gula fläcken kan din läkare på ögonmottagningen göra ett antal olika undersökningar, inklusive:

Synundersökning

Under en traditionell synundersökning får du titta på en tavla med bokstäver. Ju mindre bokstäver du kan se, desto bättre är din synskärpa. Du kan också få testa om du har besvär med läsning på kort avstånd, eftersom det är vanligt när man har åldersförändringar i gula fläcken.

Undersökning med ögonmikroskop

När din läkare undersöker dina ögon med ögonmikroskop sitter du med stöd för hakan och pannan och tittar in i ena änden av mikroskopet. Läkaren undersöker ögat från andra änden med hjälp av en lampa och förstorande linser.

OCT-undersökning

OCT betyder optisk koherenstomografi och är en teknik som återger ögats vävnader. Undersökningen, som är snabb och smärtfri, innebär att bilder tas på gula fläcken och näthinnan genom pupillen. Läkaren kan på så sätt se om näthinnan är normal eller om förändringar föreligger i gula fläcken.

Fluoresceinangiografi (kontrastfotografering)

Fluoresceinangiografi är en annan typ av ögonbottenfotografering där du först får en spruta med kontrastvätska (fluorescein) följt av att bilder tas genom pupillen. Tack vare kontrastvätskan syns blodkärlen i näthinnan och åderhinnan tydligt.

Inför undersökningen får du ögondroppar som vidgar pupillerna, vilket betyder att du kommer att se lite suddigt under timmarna som följer. Du kan också vara bländad av det starka ljuset. Tänk på att du därför inte ska köra bil direkt efter undersökningen.

Behandling vid våta åldersförändringar

Tyvärr finns det ingen effektiv behandling mot torra åldersförändringar i gula fläcken. Våta förändringar kan heller inte botas helt, men sjukdomen kan bromsas med hjälp av läkemedel. Läkemedlen gör så att blodkärl inte bildas lika snabbt och läcker lika mycket vätska under gula fläcken. Oftast behövs flera behandlingar, men antalet varierar från person till person.

Behandlingen utförs genom att läkaren sprutar in läkemedlet i ögats glaskropp med en tunn nål. Som regel gör det inte ont eftersom du är bedövad och själva behandlingen är klar på några minuter.

Efter injektionen kan du få biverkningar i ögat som brukar gå över inom något dygn. Exempelvis kan du vara ljuskänslig, irriterad i ögat eller uppleva att det skaver. Det kan också rinna tårar från ögat. Ibland kan du också få blodutfällning på ögonvitan, ett slags blåmärke som försvinner inom ett par veckor.

Vad kan jag göra själv?

Att få reda på att du har åldersförändringar i gula fläcken kan vara ett tungt besked eftersom sjukdomen inte kan botas. Synnedsättningen påverkar vardagen och orsakar besvär. Du kan få svårt att läsa, se på teve och om synnedsättningen är för stor får man inte köra bil.

Samtidigt är det viktigt att känna till att du inte kan bli helt blind av sjukdomen. De flesta kan fortsätta att leva ett aktivt liv trots åldersförändringar i gula fläcken och du kan få tillgång till hjälpmedel om du ser mycket dåligt. Exempelvis kan du ha stor hjälp av elektroniska förstoringssystem, förstoringsglas eller läsglasögon.

Vi hjälper dig