Capio
Capio

Steloperera fot

I kroppen finns ett flertal leder som kan drabbas av artros, däribland fotleden. Genom behandling kan man minska symptomen med stelhet, värk och belastningssmärta och förbättra funktionen. Har du svår artros i foten kan en steloperation bli aktuell. Här kan du läsa mer om hur en steloperation går till och vad du kan förvänta dig efter en operation.  

Hur går operationen till?

Det finns flera sätt att steloperera fotleden. Du kan bli opererad som vanligt eller med hjälp av så kallad titthålskirurgi. Titthålsoperation, eller artroskopi som det heter, innebär att läkaren undersöker och opererar med hjälp av ett tunt metallrör som förs in i leden genom ett litet hål. 

Ett vanligt sätt att utföra en steloperation är att läkaren tar bort brosket på ledytorna och lägger in små benbitar från ett annat ställe i kroppen. Dessa bildar nytt ben som får ledytorna att växa ihop. Leden fästs ihop med skruvar för att den ska läka i rätt läge. Men det finns även flera andra sätt att operera.

Fördelen med steloperation av foten är att du slipper ha ont.  

Risker med operation

Den vanligaste komplikationen vid all kirurgi, även mindre, är sårinfektion. Infektionen är oftast ytlig och kräver bara sårvård och endast i enstaka fall antibiotikabehandling.   
Vid kirurgi med efterföljande gipsning finns en liten risk för blodpropp. Därför får du förebyggande medicin som skrivs ut efter operationen.   
Vid steloperation finns en liten risk att leden inte läker ihop som den ska. Det finns även andra risker som du kan diskutera med din läkare. 

Efter operationen

Efter operationen gipsas foten i sex-åtta veckor, därefter används en avtagbar stövel i ytterligare fyra-sex veckor. Du behöver vara kvar på sjukhuset ett par dagar efter operationen, och troligtvis behöva använda rullstol. Att läka ben kan ta olika lång tid, men du får de hjälpmedel du behöver utskrivna av en arbetsterapeut och en fysioterapeut kommer hjälpa dig att behålla och träna upp musklerna. Du får inte börja stödja på foten förrän läkningen syns tydligt på röntgenbilder. Ibland blir det opererade benet lite kortare än det andra. Då får du en klackförhöjning på skon för att jämna ut det. Du kommer ha ont efter operationen, ofta i ett par veckors tid, så därför får du smärtstillande läkemedel utskrivet av din läkare. Om det finns risk för blodpropp får du även blodförtunnande läkemedel. Om benändarna inte läker ihop som de ska, och du fortfarande har ont, kan operationen behöva göras om på ett annat sätt. 

Sjukskrivning och rehabilitering

Hur lång din sjukskrivningstid blir beror på vilken typ av arbete du har. Du kan troligen komma tillbaka till jobbet igen efter sex-åtta veckor om du har ett stillasittande arbete. Du kan behöva vara sjukskriven i cirka fyra- fem månader om du har ett tungt arbete som innefattar mycket stående och gående. Efter operationen kan en fysioterapeut hjälpa dig hur du får lov att träna och återgå till tidigare aktiviteter.