Capio
Capio

Fysisk aktivitet på recept, FaR

Fysisk aktivitet är ibland den bästa medicinen du kan ge din kropp och det kan hjälpa till att förebygga och behandla många olika sjukdomar och besvär. Du som behöver stöd och förtydligande kring detta kan få fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär att du får ett recept utskrivet på en eller flera olika rörelseaktiviteter.

Fysisk aktivitet på recept, förkortas och benämns som FaR.

Vad innebär fysisk aktivitet på recept, FaR?

Ibland är fysisk aktivitet den bästa medicinen och då kan föreslagen aktivitet utgöra huvuddelen av din behandling. Fysisk aktivitet kan både ersätta och komplettera läkemedel i din behandling.

Genom att röra på dig sker det en rad positiva processer och förändringar i din kropp. Du kan till exempel känna dig gladare och mer energisk. Dessutom kan fysisk aktivitet göra så att du sover bättre, lättare kan hantera stress och balansera din vikt.

Fysisk aktivitet kan minska risken för eller förbättra flera olika sjukdomar och besvär, som exempelvis:

 • Kärlkramp och hjärtinfarkt
 • Diabetes
 • Högt blodtryck
 • Stroke
 • Benskörhet och benbrott
 • Ont i ryggen
 • Depression
 • Demens
 • Vissa cancersjukdomar.

Oavsett hur gammal du är, hur mycket du har tränat innan eller hur fysisk aktiv du är för tillfället så finns det många positiva effekter och hälsofördelar med att motionera och röra på sig. Det är aldrig för sent att börja. Du som är otränad kommer snabbt att bli fysiskt starkare när du kommer igång och rör på dig.

En behandling som innefattar fysisk aktivitet på recept består av tre delar:

 • Samtal om fysisk aktivitet
 • Skriftlig ordination av en eller flera fysiska aktiviteter som är anpassade efter din livsstil, ditt hälsotillstånd och dina intressen.
 • Uppföljning utifrån ditt behov.

Vem kan få fysisk aktivitet på recept, FaR?

Fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen vid ett 30-tal olika sjukdomar och därför kan du få FaR om du behöver öka din fysiska aktivitet för att förebygga eller behandla en eller flera olika sjukdomar.

FaR kan du få av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis vara en läkare, sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, tandläkare eller barnmorska.

Ta kontakt med din vårdcentral eller med en rehabiliteringsmottagning om du har frågor om hur fysiskt aktivitet på recept fungerar eller önskar att bli ordinerad FaR och hjälp med att komma i gång att röra på dig mer.

Vilka typer av aktiviteter kan man få på FaR?

Det finns många olika aktiviteter som kan rekommenderas i FaR. De flesta kan du genomföra på egen hand och innebär därför ingen kostnad för dig men det finns även aktiviteter som erbjuds av motionsanläggningar och olika föreningar. Då tar de ibland ut en avgift och eftersom den inte ingår i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd får du stå för den på egen hand. Däremot erbjuder många rabatterade priser mot att du visar upp ett FaR.

Vilken typ av aktivitet som passar bäst för din sjukdom eller dina besvär kommer du och din vårdkontakt överens om. Det är viktigt att du är delaktig i diskussionen och i beslutet så att de aktiviteter som förskrivs passar dig så bra som möjligt.

Några exempel på aktiviteter du kan få på FaR är:

 • Raska promenader
 • Stavgång
 • Simning
 • Vattengymnastik
 • Cykel/spinning
 • Gympapass
 • Styrketräning
 • Dans
 • Yoga

Det kan också handla om att du ska öka din aktivitet i vardagen. Då kan det exempelvis röra sig om att du ska ta trapporna istället för hissen eller du ska bli bättre på att cykla eller promenera istället för att åka bil eller buss. 

Hur mycket behöver jag röra på mig?

Det står angivet i ditt FaR hur länge, hur ofta och hur intensivt du ska utföra din ordinerade aktivitet för att få det resultat du vill och kanske behöver uppnå.

Det optimala är om du försöker vara fysiskt aktiv varje dag. Fler korta promenader varje dag är bättre än att ta en lång promenad i veckan. Det är viktigt för hälsan att få upp pulsen, att bli andfådd och svettig när du rör på dig.

Rekommendationer för vuxna

Du som är över 18 år behöver vara aktiv minst 150 minuter i veckan.

150 minuter i veckan är det som gäller om du väljer att träna med en måttlig intensitet. Då ska du se till att röra på dig så att du blir varm och så att din puls och andning ökar.

Om du väljer att utföra din fysiska aktivitet på en hög intensitetsnivå behöver du röra på dig minst 75 minuter i veckan. Då bör din puls och andning öka ännu mer vid dina träningstillfällen. 

Rekommendationer för barn och unga

Barn och ungdomar behöver minst 60 minuter fysisk aktivitet om dagen. Intensitetsnivån bör vara måttlig till hög.

Vi hjälper dig