Capio
Capio

Läkemedelsbehandling

Läkemedel kan vara nödvändigt för att nå ett gott resultat i din behandling, och ges ibland också i kombination med psykologisk behandling.

Har du till exempel en lindrigare depression så har psykologisk behandling som till exempel psykoterapi ofta lika god effekt som läkemedel. Däremot är läkemedelsbehandling oftast nödvändig vid svårare depressioner.  

Ibland kan du behöva få behandling med läkemedel först, så att du mår bättre innan du börjar i psykoterapi. Det beror på att psykoterapin kräver mycket engagemang av dig som patient och kan vara svår att genomföra om du mår alltför dåligt. 

Vanliga frågor kring läkemedelsbehandling