Capio
Capio

Ditt BMI resultat

BMI anger förhållandet mellan din vikt och längd. Det används för att definiera obesitas och övervikt. BMI står för body mass index.

Undervikt

Normal

Övervikt

Fetma

18.5

25

30

NaN
NaN