Capio
Capio
Capio

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett brett begrepp som innefattar psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Det kan ibland upplevas svårt att balansera positiva och negativa känslor, att känna mening i allt som händer och glädje inför nya utmaningar. Det är vanligt att känna sig ur balans periodvis. 

Här kan du ta del av information kring psykisk hälsa och var du kan få stöd och hjälp.