Capio
Capio
Capio

Urologi - njurar och urinvägar

Urologi innefattar diagnostik och behandling av sjukdomar och besvär i urinvägarna hos både män och kvinnor. En urolog kan med andra ord hjälpa dig som behöver medicinsk eller kirurgisk behandling av urinvägarnas sjukdomar.  

De organ som omfattas av urologi är njurar, urinblåsa, urinrör och urinledare. Utöver dessa organ omfattas urologi även av de manliga reproduktionsorganen, det vill säga testiklar, bitestiklar, prostata, sädesblåsor, sädesledare och penis.  
 

Här kan du läsa mer om olika besvär som kräver urologisk behandling samt hur, när och var du kan få hjälp.