Capio
Capio
Capio

Bältrosvaccin

Bältros är en infektionssjukdom som ger röda utslag och blåsor som gör ont. Bältros kan du få om du tidigare i livet haft vattkoppor. Du kan vaccinera dig mot bältros, och det ger både en skyddande effekt mot sjukdomen och lindrar symptomen om du skulle drabbas. Det finns idag två typer av vaccin mot bältros.

Varför får man bältros?

Efter att man haft en infektion med vattkoppor finns viruset kvar latent i nervceller i kroppen. Den latenta infektionen kan senare i livet blossa upp igen, och få får man bältros. Det är vanligt med bältros – minst var femte människa får det någon gång i livet. Bältros är allra vanligast om man är över 50 år, men sjukdomen kan drabba alla som haft vattkoppor oavsett ålder. 

I de flesta fall går bältros över av sig själv inom ett par veckor. Hos vissa hänger smärtan kvar i flera månader, ibland flera år, trots att själva utslaget försvunnit. Då kallas det postherpetisk neuralgi (PHN) som betyder nervsmärtor efter bältros. 

När ska jag vaccinera mig? 

Du kan vaccinera dig mot bältros. Vaccin rekommenderas till personer över 50 år, eftersom sjukdomen kan leda till väldigt besvärliga symptom hos personer i den åldern. 
Att ta vaccin minskar risken för att få bältros och lindrar symptomen om du ändå skulle få sjukdomen. Du betalar för vaccineringen själv.  
Var kan jag vaccinera mig?  
Kontakta din vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig mot bältros. 

Så går vaccinationen till 

Det finns två vacciner mot bältros. 

Det vaccinet som funnits längst, sen 2013, heter Zostavax. Det bältrosvaccinet innehåller samma virusstam som vaccinet mot vattkoppor, men i mycket större mängd. Du får vaccinet vid ett tillfälle, det injiceras under huden och ger ett ganska bra skydd. Detta vaccin ges inte till personer i riskgrupp.

Det andra vaccinet är nyare, heter Shingrix, och finns ännu inte överallt. Sedan 2020 är det tillgängligt på vissa vaccinationsmottagningar. Vaccinet består av en antigen som också återfinns på virusets/virusinfekterade cellers yta och av ämnen som förstärker det immunologiska svaret. Du får vaccinet i två doser, med minst två månaders mellanrum och det injiceras i en muskel. Vaccinet ger ett mycket bra skydd, och du kan ta vaccinet även om du tillhör vissa riskgrupper eller om du har ett nedsatt immunförsvar. 

Vem kan vaccinera sig?

Vaccin mot bältros kan ges till personer som är över 50 år och ger skydd mot både bältros och PHN. Shingrix är även godkänt för vaccination av personer 18 år och äldre med ökad risk för bältros. 
Om du tidigare fått allergiska reaktioner vid vaccinering är det viktigt att du pratar med en läkare innan du vaccinerar dig mot bältros. Du bör även undvika att vaccinera dig mot bältros om du har feber eller upplever ett försämrat allmäntillstånd. 

Så mår du efteråt

Har du vaccinerats med Zostavax kan du få rodnad, ömhet, svullnad och klåda på injektionsstället. En annan vanlig biverkan är huvudvärk. I enstaka fall har man sett allergiska reaktioner.  
 
Har du vaccinerats med Shingrix kan du uppleva smärta vid själva injektionsstället. Muskelvärk, huvudvärk och magsymptom är andra vanliga biverkningar.  

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig