Capio
Capio
Capio

Vaccination mot Hepatit B

Hepatit B är en virussjukdom som framför allt sprids via blod och vid sexuella kontakter utan skydd. Sjukdomen är ovanlig, men kan bli mycket allvarlig. Det går att skydda sig genom att vaccinera sig.

Vem kan vaccinera sig?

Vem som helst kan vaccinera sig mot hepatit B, även barn och gravida eller ammande kvinnor.

När ska jag vaccinera mig?

Du bör vaccinera dig mot hepatit B om du ska resa till ett område där risken att smittas av sjukdomen är större än i Sverige, som till exempel stora delar av Asien, Afrika eller Sydamerika.

Du bör vaccinera dig om något av det här stämmer in på dig:

 • Du ska stanna längre än tre veckor i ett område eller besöka flera områden med hög smittrisk.
 • Du planerar att besöka dessa områden vid upprepade tillfällen.
 • Du tror att du kommer ha oskyddat samlag med en ny partner på resmålet.
 • Du har en sjukdom som gör att du kan behöva ta sprutor och/eller behandlas på sjukhus på resmålet.
 • Du riskerar att smittas med nålar som används vid exempelvis tatuering och piercing.
 • Du ska jobba inom omsorg eller sjukvård i områden med hög smittorisk.

Var kan jag vaccinera mig?

Ta kontakt med din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig mot hepatit B.

Så går vaccinationen till

Äldre barn och vuxna får sprutan på utsidan av överarmen. Barn upp till ett år får oftast sprutan med vaccin på lårets framsida.

Vuxna

Grundvaccineringen består av tre doser och för att få ett så bra skydd som möjligt rekommenderas det att du vaccineras enligt följande vaccinationsintervall:

 • Första dosen
 • Andra dosen, en månad efter första dosen.
 • Tredje dosen, fem till tolv månader efter dos två, eller inför nästa resa.

Om du har glömt av att vaccinera dig och det är mindre än en månad tills du ska resa, kan du ibland behöva få tre doser med ett kortare intervall. Då kan det vara bra att ta en fjärde dos efter ett år och således få ett fullgott skydd.

När du har tagit din tredje dos vaccin är du skyddad för resten av livet.

Kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B

Vuxna och ungdomar över 16 år som behöver vaccineras mot både hepatit A och hepatit B kan få ett kombinationsvaccin som ger skydd mot båda. Du vaccineras då vid tre tillfällen och efter att du har fått den tredje dosen med kombinationsvaccin har du fullt skydd mot hepatit A i minst 30 år och fullt skydd mot hepatit B resten av livet.

Även barn och ungdomar till och med 15 år kan vaccineras med kombinationsvaccinet, enligt samma intervall. Dessutom kan de få ett förstärkt vaccin om det är så att barnet ska resa inom en månad. Den förstärkta dosen innehåller samma mängd vaccin som vuxna får. Då får barnet ett bra skydd mot hepatit A och ett visst, men inte tillräckligt skydd mot hepatit B. För att få ett fullgott skydd rekommenderas vaccination med vuxen vaccinmängd vid två tillfällen:

 • Första dosen.
 • Andra dosen, tidigast sex månader efter första dosen.

När barnet har fått den andra dosen kombinationsvaccin med vuxen vaccinmängd har barnet ett fullgott skydd mot hepatit A under minst 30 år framåt, och mot hepatit B livet ut.

Barn

Barn kan vaccineras enligt samma vaccinationsintervall som vuxna. Vaccin mot hepatit B ingår dessutom i vaccinationsprogrammet för barn under första levnadsåret.

Så mår du efteråt

Efter vaccinationen kan du bli lite röd och svullen där du fick sprutan och det kan kännas lite ömt. Ibland kan du även:

 • Få feber
 • Må illa
 • Få huvudvärk och muskelvärk

Besvären burkar gå över inom några dagar. Om dina besvär inte går över inom ett par dagar ska du kontakta vårdcentralen.

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig