Capio
Capio
Capio
Gräs i motljus
Allergier & virus

Apkoppor – monkeypox, frågor och svar

Vi får många frågor kring apkoppor just nu, här har vi samlat de vanligaste. Sjukdomen är inte ny men den har tidigare inte förekommit i särskilt stor utsträckning hos människor, varför kunskapen kring spridning inte är helt klarlagd och nya lärdomar görs löpande.

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.

Vad är apkoppor?

Apkoppor, eller monkeypox är en virussjukdom och en sk zoonos; en sjukdom som kan överföras från djur till människa. Sjukdomen förekommer i Central- och Västafrika hos apor och gnagare och det verkar främst vara gnagare som spridit viruset vidare till människor. Tidigare har spridning människor emellan varit ovanligt men från maj 2022 har ett ökande antal fall av överföring mellan människor upptäckts i flera länder, däribland Sverige. 

Hur smittar apkoppor?

Apkoppor smittar framför allt vid nära fysisk kontakt med infekterad person och smittrisken är hög vid sex, kyssar eller annan hudnära kontakt med smittad person. Viruset finns i de blåsor sjukdomen ger upphov till men kan också finnas i slemhinnor, saliv och sperma.

Hur skyddar jag mig?

Undvik närkontakt med personer du vet är infekterade och var försiktig med nya sexuella relationer. Utifrån de fakta som finns kring nuvarande utbrott verkar smittan framför allt spridas via sexuella kontakter och det är oklart om kondom utgör tillräckligt skydd.

Vilka är symptomen?

Sjukdomen ger ofta milda symptom men de kan bli obehagliga och smärtsamma. Exempel på symptom är:

  • Vätskefyllda blåsor, utslag och sår på hela kroppen - framför allt den del av huden som varit i kontakt med viruset.
  • Feber
  • Svullna lymfkörtlar
  • Huvudvärk
  • Muskelvärk

I de fall som varit aktuella nu har blåsor kring könsorgan och runt analöppning varit framträdande symptom, vanliga symptom även vid en herpesinfektion.

Hur lång är inkubationstiden?

Tiden mellan smittotillfälle och första symptom varierar mellan 5 och 21 dagar men vanligast är att symptom visar sig efter 6 till 13 dagar från smitta.

Jag tror att jag kan vara smittad, vad gör jag?

Först och främst är det bra att känna till att det finns sjukdomar som är mycket vanligare än apkoppor som kan ge liknande symptom med blåsor, till exempel herpes och vattkoppor. 

Om du misstänker att du är smittad av apkoppor eller om du varit i nära kontakt med någon du tror kan vara eller vet är smittad kontaktar du 1177 för att se vad som gäller kring provtagning i din region. Mottagningarna kan ha lite olika benämningar, t ex SESAM-mottagning, STD-mottagning, hud- och könsmottagning eller ungdomsmottagning om du är upp till mellan 20 och 25 år. I kontakt med mottagningen ska du alltid ange att det är apkoppor du misstänker.

Hur görs provtagning?

Vårdpersonal gör ett PCR-test, där vätska från blåsorna tas med en särskild pinne. Undvik närkontakt med andra medan du väntar in provsvaret.

Hur går smittspårning till?

Apkoppor är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.
Behandlande läkare ansvarar för smittspårning men ofta är det annan behörig vårdpersonal som utför spårningen. Du behöver berätta om varifrån du tror att du kan ha fått smittan och vilka du eventuellt kan ha fört den vidare till. Den vårdpersonal som gör spårningen och kontaktar dem som kan vara smittade får inte lov att tala om vem som är orsak till spårningen. Den informationen får de bara om du själv väljer att berätta det.

Finns det behandling och vaccin?

Det finns läkemedel som kan lindra vid svår sjukdom men de flesta klarar sig utan behandling. Besvären går över efter mellan två och fyra veckor.
Det finns idag ett vaccin men tillgången är så begränsad att tillgängliga doser rekommenderas att ges till personer som riskerar ha blivit smittade men ännu inte utvecklat sjukdom.

Var kan jag läsa mer? 

Du hittar mer information på Folkhälsomyndigheten och 1177. På 1177 kan det också finnas regional information.

 

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar.