Capio
Capio
Pappa med bebis i famn
Barnsjukdomar

RS-virus hos barn

RS-virus är ett mycket smittsamt förkylningsliknande virus som hårdast drabbar små barn. Det smittar via hosta, nysningar och föremål och det är inte ovanligt att hostan håller i sig i flera veckor hos mindre barn. De allra flesta som blir smittade av RS-viruset blir förkylda med hosta och snuva och blir friska inom 1-2 veckor. Inkubationstiden är 3-6 dagar.

Här finns vi

Om du misstänker att ditt barn fått RS-virus ska du vända dig till din vårdcentral för hjälp.

Hur farligt är RS-viruset?

RS-viruset är mest farligt för små barn under 1 år då viruset gör att slemhinnorna i de nedre luftvägarna svullnar och det bildas tjockt segt slem. För ett litet barn med små luftvägar kan detta leda till att barnet får svårt att andas.

Hur vet jag om mitt barn har fått RS?

Det är väldigt svårt att veta om det är en vanlig förkylning eller RS-virus. Men i regel är det bra att lyssna efter ett pipande eller väsande ljud när barnet andas. Om barnet inte orkar amma eller äta är det också en viktig varningssignal att ta på allvar.

Hur kan jag hjälpa mitt barn?

Du kan hjälpa ditt barn genom att försiktigt suga ut slemmet ur näsan med hjälp av de hjälpmedel som finns på apoteken. Även näsdroppar med koksaltlösning kan vara till hjälp för att få bort det sega slemmet. Låt även barnet sova i en mer upprätt position. Ett bra tips är att palla upp sägen vid huvudändan med några böcker, eller lägga en extra kudde i sängen.

Hur undviker jag RS-virus?

Tvätta händerna noggrant, minst 30 sekunder, och ofta. Undvik förkylda människor och stora folksamlingar. RS-viruset sprids lättast under vinterhalvåret och orsakar då epidemier då är det extra viktigt att skydda sina små från smitta. Även äldre kan drabbas av RS-virusinfektion, så var särskilt rädda om mor- och farföräldrar och avstå från att träffa dem om ditt barn har RS-virus.

Om du misstänker att ditt barn fått RS ska du vända dig till din vårdcentral för hjälp. 

Barn som tillhör en riskgrupp

  • Är yngre än tre månader
  • Är född mer än 5 veckor för tidigt (tills barnet är 1 år)
  • Har någon immunbristsjukdom
  • Är under 2 år och har en kronisk lungsjukdom
  • Är under 2 år och har någon hjärtsjukdom
  • Är under 2 år och har någon neurologisk sjukdom.

Här finns vi

Om du misstänker att ditt barn fått RS-virus ska du vända dig till din vårdcentral för hjälp.