Capio
Capio
Capio
Kvinnas rygg
Sol och hud

Hudförändringar - var uppmärksam på detta

Det är viktigt att hålla koll på sin hud under livets alla skeden, men att veta vad som är farligt och ofarligt, onaturligt och naturligt är inte helt lätt.

Boka ett besök

Kontakta din mottagning för att boka ett besök.

Med åren förändras huden på oss alla. Vi kan få nya födelsemärken, de kan öka eller minska i storlek, vi kan få andra typer av hudfläckar under en graviditet, vi kan få psoriasis eller rosacea och med åldern kommer rynkorna.

De allra flesta hudförändringar är ofarliga och hör livet till, men det finns också förändringar som är farliga.

Var försiktig i solen

När du bränner dig i solen ökar risken för hudförändringar och hudcancer. Hur många gånger du måste bränna dig för att riskera cancer varierar från människa till människa, så säkrast är naturligtvis att försöka att undvika brännskador.

Vad är det då man ska hålla koll på? En sak som du ska observera är dina födelsemärken. De flesta födelsemärken är naturliga och ofarliga, men om de börjar förändras är det bra att vara vaksam. Förändrade födelsemärken kan vara ett tecken på en typ av hudcancer som kallas malignt melanom.

Vilka födelsemärken ska man kolla upp?

Kolla upp ett födelsemärke om det:

  • Kliar, blir sårigt eller börjar blöda utan anledning
  • Växer eller ändrar form
  • Har en ojämn form eller ser utsmetat ut
  • Ändrar färg eller är ojämnt färgat
  • Uppstår efter att du fyllt 30 år (om du är gravid kan du dock få nya, helt ofarliga, födelsemärken även efter att du fyllt 30)
  • Skiljer sig från andra födelsemärken. Inom vården letar vi ofta efter ”den fula ankungen”, det vill säga födelsemärken som sticker ut från mängden och inte passar in.

* Hudläkare letar ofta efter ”den fula ankungen”, det vill säga födelsemärken som sticker ut från mängden och inte passar in.

Andra typer av hudförändringar

Hudcancerformerna basalcellscancer och skivepitelcancer uppstår inte i födelsemärken, utan i andra synliga hudförändringar. Även om risken för hudcancer är liten är det bra att uppmärksamma om du får en ny knuta, blekröd fläck eller svårläkt sår någonstans på kroppen.

Boka ett besök

Kontakta din mottagning för att boka ett besök.