Capio
Capio
Capio

Poddmottagningen. avsnitt 23. Äg dina besvär i textform

Kan man lindra smärta med KBT, kan ett ändrat tankemönster påverka kroppsliga symtom och på vilket sätt är bäckenbotten en andningsmuskel? I detta avsnitt av Poddmottagningen passar vi på att ställa frågor om allt mellan himmel och jord till KBT- och fysioterapeut Åsa Österlund, Capio Lundby Närsjukhus. Hon kombinerar kropp och själ i all behandling och hjälper patienter med saker som samlagssmärtor, tinnitus och IBS till stress, ångest och utmattning. Här har du hela poddavsnittet i textform.

PODDMOTTAGNINGEN, AVSNITT 23, KBT. 

 

*inledande signaturmelodi* 

Jeanette Conte: KBT, hur fungerar det? Och vad kan vi bota med ett förändrat beteende och tankemönster. Hör Fysio och KBT-terapeuten Åsa Österlund som hjälper patienter med alltifrån samlagssmärtor och IBS till stress, ångest och utmattning.  

Åsa Österlund du är väl verkligen vad man kan kalla en mångsysslare, fast inom vården? Och du blev ju sjukgymnast men nöjde dig inte riktigt med det och valde psykoterapi och lite mer specifikt KBT och motiverande samtal.  Välkommen hit! *säger Jeanette väldigt glatt och livligt* 

Åsa Österlund: Tack så mycket! 

Jeanette Conte: Kan vi inte börja med att om du berättar lite grann om ditt jobb och vad det är som du gör? 

Åsa Österlund: Ja, jag jobbar på Capio Lundby Närsjukhus, på ett närsjukhus i Göteborg på Hisingen och där tar jag emot, främst då patienter från våra egna specialistenheter. Och vi har en medicinenhet, vi har gynekologi, urologi, kirurgi. Vi har öron näsa hals, psykiatri, ortopedi och sedan rehab-enheten bland annat det som jag jobbar emot mer åt då. Jag tar emot patienten med olika typer av besvär och jag blev anställd där för 6½ år sedan av vår VD Agneta Folestad med lite uppdrag att bredda rehab och fysioterapi på sjukhuset och fånga upp dom här patienterna som nödvändigtvis inte hittar rätt och inte får den hjälpen som man kanske tycker att man borde kunna få som patient, när det inte är lika självklart så det inte är en tydlig ortopedisk skada som funkar för rehab utan att det är dom här lite mer diffusa diagnoserna och symtomdiagnoserna som då  IBS som jag jobbar med Irritabel Bowel Syndrom och sedan 6 år håller jag IBS skolor som rullar året runt, 6 skolor per år… 

Jeanette Conte: Men det jag tänker liksom som man blir nyfiken på, om jag då som faktiskt har en typ av IBS. Om Jag går till dig vad är det du gör, vad liksom, vad händer hos dig? 

Åsa Österlund: Just när det gäller IBS, för det är väldigt många som har IBS det är upp till 15% av befolkningen och många som söker vård för om och om igen utan att kanske hitta några tillräckligt bra lösningar. Så vi har valt att vi börjar med skolorna först så det är dom som remitterar till oss eller dom som vill komma till oss får komma till vår IBS skola. Där är jag och en dietist som heter Karin och en gastroenterolog som heter Bashar som vi tillsammans håller den här skolan. Och vi har ett väldigt brett upplägg, så vi pratar jättemycket om hur magtarmsystemet fungerar. Vi pratar om vad IBS är och vad det är som hänger ihop med symtom och smärta. Sen har vi en omgång när vi pratar mycket om kost och förståelse till hur mycket kosten påverkar men sen pratar vi också om stress vi pratar om smärta, vi pratar om tankar om hur våra tankar påverkar och hur sömnen påverkar och hur det påverkar i det sociala samspelet och kommunikation. Så du ser det är väldigt brett, såsom allt i stora livet och det är KBT inriktat.  

Jeanette Conte: Patienten som går till dig, vet dom vad dom ger sig in på alltså dom har tagit valet att ”ja men det där känns intressant” eller blir dom bara remitterade?  

Åsa Österlund: Dom blir remitterade till mig och nu är det så många som remitterar eller söker med egen remiss *rättar Åsa sig själv* för dom har hört talas om mig och det är någon vän dom har eller någon kollega och andra läkare så dom skickas och vet nu vem dom kommer till *mmm säger Jeanette instämmande i bakgrunden* Men i början var det verkligen att jag kunde få patienter, jag jobbar med sömn och sånt också så kunde få en patient som satte sig ner och kunde i princip säga ”jag vet inte riktigt varför jag är här!? Läkaren sa att jag kunde gå till dig men vet inte riktigt vad en sjukgymnast eller fyisoterapeut skulle kunna hjälpa mig med!” och många har varit ganska skeptiska men när vi då lyfter upp *rättar till sig* det jag gör är att jag väljer att lyssna på patienten försöker förstå vad det är den söker hjälp för och vad den kanske behöver veta mer om och sen försöker jag skapa ett samtal för att väcka en nyfikenhet, förståelse och att vara intresserad av att utforska hur nervsystemet i kroppen funkar *mmm hör man Jeanette säga i bakgrunden instämmande* , och istället för att vara så rädda för kroppen och försöka vara fokusera på att bli av med en massa symtom.. och det och då händer det väldigt mycket hos människor, dels är det att man faktiskt skapar lite makt för en patient, att patienten känner att den kan få lite verktyg och förståelse så den kan sedan jobba vidare på egen hand. Inte att jag kommer leverera en lösning i form att dom ska kunna gå en behandling hos mig och att det är ”min” behandling det som är lösningen eller att det är medicinen och att det är bara den här medicinen som du ska ta, utan att patienten får lite mer förståelse för hur funkar kroppen och nervsystemet och vad har ”jag” makten att påverka. * Just det! Säger Jeanette* Och då ändrar det. I KBT kallar vi det kognitiv omstrukturering. Att vi ändrar hur hjärnan förhåller sig till information och symtom och vi ändrar tankebanor och helt plötsligt kan… hur vi upplever våra symtom ändras. 

Jeanette Conte: Så botar man symtomen så man bara inte känner smärtan fast signalerna finns kvar eller försvinner smärtan? 

Åsa Österlund: Det är det här som är det intressanta med smärta, för vi har en märklig bild tycker jag av smärta generellt i samhället och i vården och det hänger ihop med det här att man har delat ner det, brutit ner det i kroppsdelar och i molekyler och kemi på en nivå alltså kopplad till medicin och om man lyfter upp det på en annan nivå när man förstår att det är nervsystemet som styr. Nervsystemet styr allt, vi är egentligen inte så mycket involverade och då behöver vi inte bry oss, vi behöver inte gå igång och tänka ”shit slår mitt hjärta?” ”Får jag tillräckligt mycket syre nu till mina organ eller till mina muskler?” det sköter kroppen och nervsystemet åt oss och då är det mer hur VI *betonar Åsa* förhåller oss och om vi kan hantera smärta. Så jag kan träffa patienter som har haft ont varje dag i allt från 5 till 10 år och lider jättemycket av smärtan. Och när vi jobbar med det i KBT med fysioterapi och blir medveten om hur mycket tankarna styr och hur mycket rädsla styr och så börjar dom kanske skilja på att shit jag är ju rädd för smärtan, det är inte smärtan i sig det är mer rädsla *mmm säger Jeanette instämmande* och rädsla sätter igång en uppsjö av kemiska processer i vår kropp som har en stor påverkan på hur vi upplever smärta.  

Jeanette Conte: Jag vet ju att det liksom du brinner för framförallt för det är att du vill att folk ska känna sin egen makt att göra någonting själv. Du är där initialt men du vill ge tillbaks makten till patienterna. Kan du inte berätta lite grann om det.  

Åsa Österlund: Jo alltså patienten söker hjälp och dom behöver söka hjälp för vi i vården har en kunskap som inte patienten kan ha, det är helt orimligt att man skall kunna ha all den här kunskapen om sin egen kropp. Men när dom söker hjälp så söker dom faktiskt inte ett svar och att dom skall säga till dem vad dom skall göra, utan dom vill ha en förståelse och det som forskningen visar jättetydligt är att det är det som patienter oftast vill ha när dom söker vård, alltså som dom upplever är viktigast för dom det är bemötande och kommunikation. Och sen är det viktiga helheten för patienten att vi får kedjan av hjälp av alla olika kategorier inom vården som kan hjälpa och då är ju att börja få en diagnos och få förståelse för det och att göra dom undersökningar som krävs men sen att komma vidare då till till exempel en fysioterapeut, en KBT terapeut för att få hjälp för att få en djupare förståelse och strategier för att hantera och kraft och möjlighet och stöd att göra dom här förändringarna i sin vardag. 

*Pausmusik* 

Jeanette Conte: Men tycker folk att det är flummig när dom kommer till dig? 

Åsa Österlund: Ha ha ha, aa *Ha ha säger Jeanette i unison med Åsa* ja det är både och, ja det är så att man kommer ju med en förväntan och ibland är det en  liten negativ förväntan man kommer med, man träffar ”bara” en fysioterapeut och det kan jag märka med vissa och det är helt OK liksom, för vissa diagnoser har vi kopplat ihop med olika vårdyrken som Endometrios till exempel då är det ju läkare som löser den där Endometriosen och det är så intressant att jag har jobbat med väldigt många kvinnor med Endometrios under en lång tid och det vissa kvinnor då kan säga när vi har jobbat det är att uttrycka ”shit, jag trodde inte att det var en fysioterapeut som skulle kunna hjälpa mig mest när det gäller min Endometrios men så är det faktiskt”. 

Jeanette Conte: Mhmm, men vad exakt gör ni då då till exempel? 

Åsa Österlund: Jo, det är precis på samma sätt att kvinnor med Endometrios kan ha mycket besvär av smärta och dom söker till mig för smärta och söker för den där obehaget och att det styr deras liv och då är det faktiskt så fysioterapi i kombination med KBT har en jättegod effekt för om man får besvär av sin Endometrios, det handlar inte om man har Endometrios eller inte, det handlar om en massa andra faktorer och då är det att när dom kommer till mig så försöker jag förklara vad händer om man får ont i kroppen. Hur hanterar man sin vardag, hur mycket sömn får vi? Vi vet att sömn har en jättestor påverkan på hur vi upplever vår smärta och då förklarar jag varför och hur det hänger ihop och vilka strategier vi har i vardagen, om jag löser min vardag med att stressa, jag har högre förväntningar på mig än vad jag klarar, allt skall vara effektivt, jag skall hinna med mer och mer då kommer inte kroppen riktigt orka med och då ser vi att det ändrar helt fysiologin och kemin i vår kropp och då ökar risken faktiskt att vi känner en smärta för att det ökar känsligheten för smärta.  

Jeanette Conte: Det låter ju verkligen som om det här med stress, dålig sömn, allt det påverkar oss negativt och sen ger det oss besvär på olika sätt på olika människor och det underlättar det som inte är läkning och då tänker jag har du något bra tips då? Vad, alla som lyssnar säkert kan göra varje dag för att hjälpa kroppen?   

Åsa Österlund: JA, vilken bra fråga *man hör hur Åsa leer vid svar* och det är jättestort det är så mycket men grunden tänker jag är det här att om vi hela tiden ska bedriva en kamp för att bli av med saker och ting så kommer det i sig stressa upp oss så någonstans hoppas jag och det är vad jag försöker jobba med hos mina patienter är det här reflektionsmöjligheten att försöka förstå lite mer, lägga märke till hur kroppen reagerar i vissa situationer och börja träna medvetenheten i kroppen, vilken spänningsnivå har jag?! för har vi inte lite uppmärksamhet i kroppen, har vi inte lite uppmärksamhet inåt när vi samtidigt har mycket uppmärksamhet utåt då lägger vi inte märke till det, då kommer inte nervsystemet signalera spänning och göra oss medvetna om det, för en vi säger till nervsystemet om att det här är en viktig information för mig *Jeanette hummar instämmande*. 

Jeanette Conte: Det känns då som att konsten är då att heller inte bli stressad av att man märker av *Jeanette skrattar för sig själv lite lätt* att man är spänd eller stressad utan bara… 

 Åsa Österlund: Eller hur!!  

Jeanette Conte: ser det som en information! 

Åsa Österlund: Jaa och att kanske börjar förstå lite och se … ofta är det enkla saker man kan göra, ofta kanske man har en idé att man måste ändra hela sitt liv och nu kanske jag inte kan kunna fortsätta med detta utan mer typ att när jag sätter mig i bilen då sätter jag mig ner och sjunker i sätet tar några djupa andetag och sen kör jag.  

Jeanette Conte: Jag fick förut en hemläxa att jag skulle gå långsamt, alltså det var så svårt. Man bara *Eller hur! Säger Åsa* blev så stressad av att gå långsamt tills jag till slut blev en ny vana. Nu tycker jag det är jätteskönt * Eller hur! Säger Åsa igen* nu tycker jag det är jobbigt att gå fort för att jag tycker … jag känner … jag blir nästan stressad *Jeanette fnissar lite lätt* när jag går fort. 

Åsa Österlund: Ja men snyggt, det var ett jättebra exempel för att det du säger där är att i början kändes det jobbigt, i början var det svårt *Ja, jättejobbigt. Känns löjligt, säger Jeanette instämmande* Ja och vi behöver få en chans att lära om för vi lägger ju ner i nervsystemet på ryggmärgsnivå våra vanor och vi kan få så många ovanor och det är faktiskt inte enkelt att lära om. Och då kan vi förstå det och tillåta det få ta lite tid och då kan vi lära oss mycket. Som jag brukar säga ”det är inte vad du gör utan det är hur du gör det” och sen varför och med vilken intension. Är det för att du skall leva upp till alla krav? Då kommer du göra det med stress med anspänning och då är det inte vad du gör det är hur du gör det och varför.  

Jeannette Conte: Mmm och det skall vi lägga till för nu har vi nästan bara pratat om smärta men du jobbar ju även med oro och depression och dom mjuka bitarna om man då har gått hos en terapeut och gått på psykoterapi vad är skillnaden det mot KBT då? 

Åsa Österlund: Ja, det finns ju olika former av psykoterapi men KBT är en jättevanlig och vedertagen form av psykoterapi. Man kan ju läsa en psykoterapeut utbildning och då kan man välja en inriktning KBT och det är jättevanligt idag och det har ändå ökat dom senaste 20-åren jättemycket så det är ju den utbildningen jag har börjat, jag har en basutbildning i psykoterapi, så jag är inte psykoterapeut men jag jobbar med KBT. Men jag gör ju det utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv så jag gör ju det att man landar och att man ska lära känna och förstå sin kropp, det är basen för allt i det jag gör, det är kroppen.  

Jeanette Conte: Ja men spännande. Nu ska jag slänga ut lite superintressanta sägningar som jag vet att du har gjort och så får du berätta mer om dom. ”Magen är som vår andra hjärna och har en stor påverkan på välmående!” 

Åsa Österlund: Ja, magen den lever sitt eget liv och är, det är så viktigt för vår grundläggande hälsa och vi räknar faktiskt och det är forskare som kallar det vår andra hjärna och… * Jeanette Conte: Men jag hörde att det är vår första hjärna och att det också kan påverka åt andra hållet?  *skrattar lite medan hon säger det*  

Åsa Österlund: Ja, intressant vi gör ju en värdering första och andra men precis *fnissar lite* det kanske är vår första hjärna *Ja, säger Jeanette med ett leende* och den har ju hela tiden en kommunikation med den andra hjärnan. Och hela tiden skickas det signaler där emellan och det som är så fascinerande att så fort du börjar tugga och svälja så händer det ju i hela nervsystemet men det händer ju även innan. Tänker du en tanke på att du ska äta så börjar ju kroppen redan förbereda för salivering och att bryta ner och magsäcken och allting börjar göra sig beredd på att ta emot det. 

Jeanette Conte: Nästa då!! Bäckenbotten är en andningsmuskel. 

Åsa Österlund: Ja, eller hur! *Jeanette hummar lite lätt* Jag tycker att bäckenbotten är vår mest fascinerande muskel, den är så viktig. Men bäckenbotten är ju en del av buken så det är en bålstabilisator, den hjälper till att hålla liksom bäcken, rygg, höft och sånt på plats och att stötta den. Och den är ju också involverad i blås och tarmtömning så det är vår viljestyrda muskel för att påverka blås och tarmtömning. Det är tarmen men den gastrokoliska reflexen som sätter igång rörelse i tarmarna som får tarmarna att föra avföringen framåt. Men hur vi agerar med bäckenbotten kan påverka den rörelsen. Så känner jag att jag får en trängning att jag måste gå på toa och känner ”Näe nu är det inte läge” så kan vi spänna till bäckenbotten och då kan bäckenbotten skicka en signal ”men du får lugna dig lite vi får ta det sen” *mm aa, säger Jeanette instämmande*  

Jeanette Conte: Den sista sägningen. Det kan finnas både sorg, trauma och en känsla av maktlöshet bakom smärtan då kanske vi måste börja där. 

Åsa Österlund: Här tror jag det är den viktigaste saken att möta, att människor jag träffar jag vill alltid få reda på hur mår dom? Vad dom varit med om? Vad dom går runt och bär på? Om man har varit med om tunga saker, det har ju inte alla varit med om men har man varit med om tunga saker så är det ofta att vi bär dem inom oss och vi känner en skam och skuld och vi kan ha svårt att våga berätta och vi har svårt att sätta ord på vad det är jag känner och vad jag varit med om, men det påverkar oss enormt och jag försöker skapa en miljö där det är ok att säga vad man tycker och säga vad man går och bär på och säga vad man känner. Och det är så viktigt att vi får vara i en miljö där vi får prata om saker vi varit med om och om hur mycket det påverkar oss för att det inte skall fortsätta att påverka oss på den nivån. Och då behöver vi sätta ord på det, vi kan inte bah ”ja din smärta då ska vi träna bort den där och då tar vi en medicin där” utan vi kanske behöver landa i det och förstå och se, vad kopplar den här smärtan ihop med? vad har den för betydelse för oss och vårt liv och vår framtid? Vad lägger vi för värderingar i det och är det rimligt och är det snällt? Då släpper det jättemycket.  

Jeanette Conte: Och när du säger det så då tänker man ju verkligen att -ja, KBT och Fysioterapi känns ju verkligen att dom borde gå hand i hand. 

Åsa Österlund: Ja och det gör dom. Vi är alldeles för få som jobbar vi behöver bli fler men det är många som börjar uppmärksamma detta. 

Jeanette Conte: Ja, ja men det är bra. Ett steg framåt i taget. Du, tiden går så fort när man har roligt så det är dags att avsluta. Ska vi avsluta om du skulle ge 5 råd för ökat välmående, vad skulle det vara? 

Åsa Österlund: Oj, ja 5 råd. Att börja fundera på hur gör jag för att värna mig själv och min kropp och vad kan jag göra för att ta hand om mig själv. *mm instämmer Jeanette*. Lägga märke till hur kroppen beter sig, kan jag börja ta några andetag, kan jag stanna upp och tillåta paus och sen kanske se över sina grundläggande livsvanor, är det kanske en sömnbrist? är det något jag kan göra för att förbättra min sömn? Har jag svårt att hantera stress eller är det något jag behöver lära mig? Kan jag behöva bli mer fysisk aktiv eller träna mer avspänning? Att liksom se över sina livsvanor. Och sedan fjärde då, att faktiskt sök hjälp och råd för att få mer kunskap och mer förståelse att vi kan inte lösa det här själva så det är full förståelse att man inte kan bryta sådant här själv, vi behöver stöd och hjälp och någonstans … den femte då, kan vi vara lite nyfikna på och våga utforska det som känns, och se om vi kan ändra lite hur vi förhåller oss och hur vi tänker kring vår kropp och våra känslor så kan det kanske hända spännande grejor. 

Jeanette Conte: Just det, det är intressant att dina råd är introverta. En annan tänker direkt såhär ”Kan du bara säga, gå en promenad 5 minuter om dagen” *Åsa skrattar i bakgrunden* Nej nej här ska man tänka själv. Ja men det är bra ge tillbaks powern till folket *säger hon fnissande*. 

Åsa Österlund: Ja, jag tror det. Jag tror det måste vara grunden. Sen skall vården göra sitt. Vi behöver ta VÅRT ansvar att hjälpa och förstå och söka och vi ska undersöka. Vi har makten att undersöka, behandla, vi har massa makt och vi ska ta vår makt men vi behöver hjälpa patienten att förstå sin makt.  

*signaturmelodi påbörjas* 

Jeanette Conte: Ja, det där var en micdrop på den. 

Tusen tusen tack Åsa. 

Åsa Österlund: Jaa, tack själv.  

Jeanette Conte: Och tack också till dig som har lyssnat. För mer information gå in på Capio.se/podd och du kommer väl ihåg att prenumerera på podden så missar du inte kommande avsnitt.  

Ha det gott, hej! 

*signaturmelodi avslutar* 

Lyssna på poddavsnittet
Alla avsnitt av Poddmottagningen från Capio