Capio
Capio

Elektroniskt recept

E-receptet är i allmänhet giltigt i ett år från att det utfärdades. När du hämtar ut ditt läkemedel överför apoteket informationen på receptet till din läkemedelsförpackning så du här kan läsa vilken dos du ska ta, hur länge och varför du har fått läkemedlet utskrivet.

Om du vill att någon annan ska hämta ut ditt läkemedel behöver du ge din tillåtelse genom fullmakt.

Om du har frågor kring ditt recept är du välkommen att kontakta Capio Go support.