Capio
Capio

Receptfria läkemedel mot smärta

  • Du kan ta smärtstillande läkemedel om du har ont.
  • Du kan använda läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon och Panodil. Rekommenderad dos för vuxna är 1 g upp till 4 gånger dagligen.
  • Du kan också använda så kallade NSAID, till exempel läkemedel som innehåller ibuprofen, som Ibumetin och Ipren (rekommenderad dos för vuxna 400 mg upp till 3 gånger dagligen) eller naproxen, t ex Naproxen eller Naprosyn (250-500 mg upp till 2 gånger dagligen).
  • De receptfria medlen finns i olika former. Förutom tabletter finns det till exempel stolpiller och gel som du smörjer på huden

OBS! Du bör inte använda NSAID om du är över 75 år, har någon hjärt-kärlsjukdom, tidigare har haft magsår eller är gravid. Du bör heller inte använda NSAID om du har en känd överkänslighet eller intolerans mot NSAID.

Info från 1177/Vårdguiden. Granskning och komplettering av Seika Lee, Medicinskt ansvarig läkare på Capio Vårdcentral Farsta, 2018-02-22