Capio
Capio

Stress

Lär dig att känna igen dina stressreaktioner

Stress är en förändring av känslor, beteenden och fysisk funktion som inträffar när man känner sig hotad. Den känslomässiga förändringen innebär en påverkan på dina inre känslor (exempelvis humöret). Förändring av beteenden handlar om vad du gör och hur du handlar. Den fysiska förändringen handlar om kroppens funktion och hur du upplever din kropp. 

Det första steget för att kunna hantera stress är att lägga märke till hur man påverkas av den. När du lärt dig att notera tidiga tecken på stress kan du direkt komma igång med din stresshantering. Stress påverkar oss på olika sätt, men de flesta har likartade upplevelser på lång sikt.

Hur ska jag använda den här informationen?

1. Läs igenom listan på stressreaktioner och ringa in det som du upplever när du är stressad.

2. Lägg märke till dessa förändringar i ditt dagliga liv.

3. När du noterar en eller flera av dessa förändringar kan du använda avslappning eller andra stresshanteringstekniker för att minska stressen.

Fysiskt

 • Huvudvärk
 • Magproblem
 • Varm/kall
 • Muskelspänning
 • Ökad puls
 • Minskad/ökad aptit
 • Sömnstörningar
 • Muskelsmärta
 • Oftare sjuk 

Känslor

 • Ledsen
 • Arg
 • Irriterad
 • Skuldkänslor
 • Nervös/ångestfylld
 • Oengagerad
 • Koncentrationssvårigheter
 • Hopplöshet 
 • Vill inte leva 

Beteenden 

 • Ökat substansbruk (tobak, alkohol, droger, koffein)
 • Dra sig undan andra människor
 • Mer aggressiv (skriker, svär, slår sönder saker, slåss) 
 • Äter mer/mindre 
 • Minskad aktivitetsnivå
 • Pratar mer/mindre
 • Grälar mer på andra 

Lägg märke till att det finns andra fysiska förnimmelser, känslor eller beteenden som kan uppstå vid stress. Kanske du själv upplever något som inte finns med på listan. En del sådana förändringar kan bero på medicinska problem som du kanske behöver ta upp med din läkare.  

Framtaget i samarbete med beteendefokus.