Capio
Capio

Tennisarmbåge

Ett smärttillstånd i armbågen som beror på att senfästena har överbelastats.

Information och råd

Epikondylalgi är ett smärttillstånd i armbågen som beror på att senfästena har överbelastats. Lateral epikondylalgi även kallat tennisarmbåge, innebär att smärtan sitter på yttersidan. Detta orsakas av förändringar eller överbelastning av senor eller senfästet som tillhör fingrarnas sträckmuskler. Besvären uppstår oftast efter någon form av överansträngning, på grund av enformiga rörelser, då en ny aktivitet påbörjas (ex klippa häcken, snickra) eller vid aktiviteter som exempelvis tennis. Besvären upplevs ofta som en molande värk eller smärta ut mot ena sidan av armbågen med utstrålning ner mot underarmen ut i handleden. Funktionen i armen brukar även påverkas och det kan vara svårt att hälla, vrida om en nyckel eller hålla i en kopp. Tennisarmbåge är ett mycket vanligt tillstånd. De flesta som får epikondylalgi är mellan 30 och 60 år.

Kortisoninjektioner har en kortvarig effekt och har visat sig vara skadliga på längre sikt och vi avråder därför, enligt SBUs (statens beredning för medicinsk och social utvärdering) uppmaning, patienter från att utföra detta.

Smärtlindring

Att avlasta, förändra eller undvika aktiviteter som ökar belastningen rekommenderas initialt. Exempelvis, om det är arbetet som provocerar smärta rekommenderas att försöka byta arbetsuppgifter, variera positionen eller utföra rörelsen med den andra armen.

Antiinflammatoriska läkemedel kan ha en lindrande effekt i den akuta fasen. Att ha kyla på det smärtande området kan minska smärtan. Smärtan kan ibland minskas genom att ha ett epikondylitbandage precis nedanför armbågen över det smärtande området. Dessa finns att köpa på apoteket.

Rehabilitering

Det är viktigt att påbörja rehabilitering så snart som möjligt. Regelbundenheten i träningen är viktigt. Utför dessa övningar 1 gång/dag i minst 12 veckor.

Övning 1
Sitt med armen på ett bord men handen utanför bordskanten. Håll ett gummiband eller en vikt i handen. Bromsa gummibandets/viktens rörelse nedåt.

Upprepa 12 x 4 varje dag.
Viss smärta accepteras (4-5 på en skala 0-10 där 0 är ingen smärta och 10 den värsta smärtan du kan tänka dig). Öka successivt vikten/motståndet för varje vecka. Du ska vara trött efter att du utfört 12 repetitioner. 

Övning 2
Ha ovansidan av handen på ett bord och luta kroppen fram över handen och ha samtidigt rak armbåge. Töj ut muskulaturen på framsidan av underarmen. Töj i 15-20 sekunder och upprepa 3-5 gånger. 

Prognos

50-70% blir av med sina besvär, oavsett behandling inom 8-13 månader. Prognosen är bäst vid akuta tillstånd där det funnits en tydligt utlösande orsak och där snabb avlastning eller behandling har satts in.

Tillståndet kan i enstaka fall hålla i sig i flera år och då oftast om orsaken till att besvären uppstod är oklar. I dessa fall är det sannolikt bäst att vara aktiv och använda armen men att undvika de speciella rörelser som utlöser smärta.