Capio
Capio
två händer som formar ett hjärta

Boka tid för internet-KBT

Vi på Capio Go kan erbjuda KBT-behandling via internet (iKBT). Behandlingen har visat sig hjälpa de flesta och fungerar generellt sett lika bra som att träffa någon fysiskt.

Boka tid

För att boka ditt besök loggar du in med ditt Bank-ID.

Vad är internet-KBT?

Internet-KBT (iKBT) är en metod för att leverera kognitiv beteendeterapi (KBT) online. Metoden har visat sig fungera för flera olika tillstånd och ofta lika bra som traditionell behandling. Precis som vid traditionell KBT har effekterna visat sig hålla i flera år efter genomförd behandling.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen bygger på att du varje vecka går igenom 1–2 nya verktyg. I varje verktyg läser du information om ett visst ämne (t.ex. hur vi kan hantera våra tankar) och därefter följer övningar som du jobbar med under veckan. Övningarna får du skriftlig feedback på av en behandlare en gång i veckan. Behandlingen kan kompletteras med ytterligare videobesök vid behov, t.ex. om du mår sämre eller om ni behöver fördjupa er i något. Totalt pågår behandlingen i 10 veckor.

Boka tid

För att boka ditt besök loggar du in med ditt Bank-ID.

Så kommer du igång

Innan en behandling kan påbörjas genomförs ett videobesök på 30 minuter där behandlande psykolog ställer frågor om din livssituation och dina besvär. Gemensamt diskuterar ni sedan huruvida iKBT kan vara hjälpsamt för dig och vilken typ av program som i så fall passar bäst och går igenom översiktligt hur ett sådant behandlingsprogram går till.

För att boka ditt besök loggar du in med ditt Bank-ID ovan. Förbered dig med praktiska tips inför ditt videobesök här:

Läs mer om videobesök

Vi hjälper dig

Staffan Örtendahl

Staffan började sin karriär i primärvården innan han började på Capio Go. Han är därför van vid att möta människor med stress, ångest, nedstämdhet och många andra typer av psykisk ohälsa. Staffan har en god kunskap inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT) men arbetar även med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och lägger även stor vikt vid träning och den kroppsliga hälsans effekt på psykisk ohälsa.

Alexander Sävås

Alexander har innan arbetet på Capio Go arbetat på vårdcentral och flera år inom specialistpsykiatrin. I sitt terapiarbete har han en bred kunskap inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt är utbildad inom Compassionfokuserad Terapi (CFT). Alexander har arbetat mycket med oro, sömnbesvär, ADHD, tvångssyndrom och annan ångestproblematik.

Sara Ljusås

Sara har innan arbetet på Capio Go varit verksam inom flera områden, såsom neurologi, onkologi och palliativ vård samt på vårdcentral och stressmottagning. Hon har god vana av att arbeta med stress/utmattning, ångest, nedstämdhet, sömnproblem och andra former av psykisk ohälsa. I sitt terapiarbete utgår hon från Kognitiv Beteendeterapi (KBT) samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT).