Vård online
Vård online
Föreläsningsdeltagare

Bli företagskund

Vi erbjuder företagshälsovård av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande. Vi finns i Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Vi vänder oss till ledning och anställda på små och medelstora arbetsplatser inom alla verksamheter.

Våra kunder finns runtom i södra Skåne och vi arbetar inom områdena kring arbetsmiljö - och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi arbetar på såväl grupp- och organisationsnivå som individnivå genom främjande insatser, förebyggande insatser och rehabiliterande insatser.

Som kund hos oss får du ta del av ett heltäckande synsätt för välmående medarbetare och effektiva arbetsplatser i en optimal arbetsmiljö. Vi arbetar med tydliga rutiner och processer för att säkra och utveckla vårt arbete ur kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljösynpunkt. Vårt ledningssystem omfattar hela verksamheten Capio Företagshälsa samt de krav som ställs på oss från ISO 9001, 14001, 45001 och från Svensk Företagshälsa.

När ni väljer att bli kund hos Capio Nova Företagshälsa tecknar ni som företag ett avtal, ett medlemskap. I det ingår tillgång till en rad tjänster och personalutbildningar, enligt överenskommelse oss emellan. Varje avtal skräddarsys efter era specifika behov.

Inom ramen för företagsavtalet erbjuder vi: 

  • Kundansvarig företagssköterska
  • Allmän information om regler och bestämmelser avseende arbetsmiljö och företagshälsovård
  • Analys av företagsbehov inom företagshälsans enheters kompetensområde
  • Hjälp med företagsinventering för att belysa behov av lagstadgade kontroller
  • Samordning av åtgärder inom hälsovård, friskvård, arbetsrelaterad sjukvård, psykosociala, ergonomiska, arbetsmiljötekniska områden m.m. genom tillgång till vårt specialistnätverk
  • Företagssköterskans medverkan i arbetsmiljörond och arbetsmiljökommittémöte
  • Företagssköterskans medverkan vid rehabanpassningsärenden
  • Arbetsplatsbesök av företagssköterska/sköterska

Val av tjänster görs i samråd mellan dig som företagskund och oss på Företagshälsan. Många av tjänsterna kan användas både förebyggande och problemlösande efter era behov.

Personligt kontakt och skräddarsydda lösningar
Hos oss på Capio Nova Företagshälsa har du alltid en egen kontaktperson som lär känna just din verksamhet och de behov eller utmaningar ni står inför.

Kontakta oss