Gryning över sjö Gryning över sjö

Kvalitet och miljö

Vi är är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015, AFS 2001:1 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

För oss är kvalitets- och miljöarbetet en självklar del av vår dagliga verksamhet. Genom rutiner, får vi goda resultat, nöjda kunder och ett bättre resursutnyttjande.

Att ständigt utvecklas och bli bättre är en förutsättning för oss att kunna leva upp till våra värderingar. 

Kvalitetspolicy

Capio Nova Företagshälsa levererar alltid rätt kvalitet. Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid leverans av överenskommelse av årliga tjänster hos varje enskild individ och kund, så kunden blir nöjd och våra insatser ger effekt i kundens verksamhet.

Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi anpassar efter kundens önskemål. Vi arbetar efter kvalitet, ansvar och medkänsla.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

 • Arbeta professionellt
 • Vara servicevänliga och flexibla
 • Hålla vad de lovar
 • Ständigt vara uppdaterade i vårt arbete

För att ständigt förbättras ska vi:

 • Följa upp våra insatser och ha ett nära samarbete med våra kunder
 • Ha en personlig utvecklingsplan
 • Noga följa med i branschens utveckling
 • Ha en god uppförandekod och följa våra etiska riktlinjer
 • Upprätthålla fullständig sekretess
 • Vara lyhörda för kundens önskemål och ha en hög tillgänglighet
 • Ständigt uppdatera kvalitetsmålen och arbeta med förbättringar

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete bygger på en insikt hos alla våra medarbetare om att jordens resurser är begränsade samt att naturens förmåga att hantera den belastning som vår mänskliga existens innebär också är begränsad.

Företagshälsovårdens verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt och våra verksamheter ska bidra aktivt till en hållbar utveckling genom att:

 • Våra medarbetare har en grundutbildning i miljökunskap som uppdateras regelbundet
 • Vi använder miljömärkta produkter i så stor utsträckning som möjligt, är medvetna om och arbetar aktivt mot resursslöseri
 • Vi källsorterar så mycket som möjligt och ställer krav på våra hyresvärdar om så många olika källsorteringskärl som möjligt
 • Vi följer vår resepolicy, där vi tar miljöhänsyn när det gäller resor i tjänsten, i övrigt är livsmedel, energikällor, läkemedel och avfall områden vi prioriterar
 • Inköp och upphandlingar av varor och tjänster görs med hänsyn till klimat och miljö

Miljöarbetet grundar sig på en helhetssyn där alla i företaget är delaktiga och arbetar för att ständig förbättras.

Vi följer de lagar, förordningar, avtal och regionala riktlinjer som vår verksamhet berörs av.