Capio
Capio
Capio
Medarbetare med headset

Information om Covid-19 för reumatiker

Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av Covid-19.

Under det nuvarande COVID-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor och kanske också viss rädsla bland personer med reumatiska sjukdomar som också tar immunsuppressiva anti-reumatiska läkemedel, t ex biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och methotrexate.

De immunsuppressiva läkemedlen utgör behandlingen av den reumatiska sjukdomen. När, eller om, du som patient slutar med dessa läkemedel kan du få ett skov. Vi vet i dagsläget inte tillräckligt mycket om inverkan av anti-reumatiska läkemedel på en eventuell coronavirusinfektion för att ge tydliga formella råd. Vi rekommenderar dig att inte stoppa eller minska din anti-reumatiska behandling om du inte har infektionstecken.

Om du tror du dig vara smittad med COVID-19, eller har luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont, ring telefonnummer 1177 eller läs på 1177.se. De kommer ge dig råd om hur du ska gå vidare. Uppge då även vilka läkemedel du står på samt om du har någon sjukdom som påverkar hjärta eller lungor. För att inte sprida smitta vidare ber vi dig att inte komma till reumatologkliniken om du har tecken till luftvägsinfektion, utan kontakta i första hand 1177.

Om du har allmänna frågor om COVID -19 ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du är positiv för COVID-19, bör du avbryta din biologiska behandling, precis som du skulle göra vid annan infektion; behandlingen kan återupptas efter att infektionen har läkt. Diskutera detta med din reumatolog. Om du äter kortison bör du fortsätta med detta om du inte får andra förhållningsorder från din reumatolog.

Dessa rekommendationer är baserade på EULARs och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. https://www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm
folkhalsomyndigheten.se

Vanliga frågor och svar om reumatisk sjukdom och vaccination