Capio
Capio
Sjukhuspersonal i korridor

Inför och efter en överviktsoperation

När du ska genomgå en överviktsoperation på Capio Kirurgkliniken sker den första kontakt oftast via telefon. Efter den första kontakten händer följande:

Har du frågor?

Ring oss på: 08-406 23 57 om du har frågor inför och efter din operation. Du kan också skicka ett meddelande via 1177.

Utredningsbesök

 • Vi bokar in dig på ett kostnadsfritt utredningsbesök där du träffar sjuksköterska, läkare och dietist. Du får fylla i en hälsodeklaration och får ingående information om vad det innebär att genomgå en överviktsoperation. Tillsammans med läkaren bestämmer du vilken kirurgisk metod som är mest lämplig för dig.
 • I samband med utredningsbesöket får du lämna några blodprover samt ta ett EKG.
 • Ibland behöver du genomgå någon ytterligare undersökning och provtagning innan operationen.
 • Du kan behöva genomgå en viktreduktion några veckor innan din operation.
 • När vi är överens om att genomföra en överviktsoperation bokar vi in ett operationsdatum som passar dig. Du får därefter en kallelse och information kring förberedelser inför operationen.

Operationsdagen

 • På operationsdagen går du direkt till operationsavdelningen i hus G där du blir omhändertagen och förberedd inför din operation. Du får även träffa narkosläkaren.
 • Operationen genomförs under narkos och tar mellan 30 och 60 minuter.
 • När du vaknar är du på vår uppvakningsavdelning. Där får du hjälp av vårdpersonalen.
 • Sedan flyttas du upp till ditt rum på avdelningen. Det är viktigt att du så snart som möjligt försöker att röra på dig, detta för att minska risken för blodproppar. Det är också viktigt att du försöker dricka.

Dagen efter operation

 • Dagen efter din operation är det fortsatt viktigt att du rör på dig och dricker. Du får besök av vår läkare för att kontrollera att allt är bra med dig.
 • Dagen efter operation träffar du också en sjuksköterska som ger dig viktig information om vad du ska tänka på närmaste tiden efter din operation.
 • De flesta av våra patienter kan åka hem runt lunch-tid dagen efter sin operation.

Återbesök/långtidsuppföljning

 • En sjuksköterska ringer dig en vecka efter operationen för att höra hur du mår.
 • Dietisten kontaktar dig efter tre veckor.
 • En sjuksköterska kontaktar dig igen efter sex veckor.
 • Du kommer bli påmind om återbesök ett, två och fem år efter operationen. Du träffar då teamet samt tar blodprover.
 • Kontakterna har som avsikt att följa och stödja den nya livsstilen under det första året. Utöver de förplanerade samtalen har du alltid möjlighet att kontakta kliniken; antingen genom att komma till oss på Sophiahemmet för enskilt besök eller boka telefontid.
 • Det finns möjlighet till terapeutiskt stöd av psykolog efter operationen om du och din läkare anser att det behovet finns.  
 • Vid behov ingår även under första året utredningar som läkare bedömer och ordinerar såsom gastroskopi, skiktröntgen eller titthålsoperation.
 • Du har tillgång till vårdteamet vid behov under 5 år.
 • Receptförskrivning och provtagning relaterade till operationen ingår under 5 år.
 • Om du önskar göra din uppföljning på din hemort hjälper vi dig med underlag för detta som du kan ta med till din vårdcentral.
 • Kom ihåg att du alltid är välkommen att höra av dig till oss när du behöver. Vi finns här för dig!

Har du frågor?

Ring oss på: 08-406 23 57 om du har frågor inför och efter din operation. Du kan också skicka ett meddelande via 1177.

Hälsodeklaration inför nybesök

Det här frågeformuläret är uppdelat i 3 delar att besvara inför nybesök till vår överviktsmottagning. 

Anledningen till att formulären innehåller många frågor är för att vi skräddarsyr operationsutredningen och behandlingen utifrån dina specifika behov. Frågorna omfattar sådant som är relevant i samband med övervikt och olika behandlingsalternativ. Då medverkar du till att ge oss viktig information om dina erfarenheter och nuvarande tillstånd tidigt i utredningen.

I vårt digitala vårdrum loggar du in med mobilt bankID för en säker anslutning till oss. När du fyllt i och skickat in din hälsodeklaration hamnar den i vårt journalsystem. Dina svar behandlas som sekretessuppgifter och är endast tillgängliga för vårdpersonal.

 • Fyll i din hälsodeklaration del 1 här. (Del 1 innehåller frågor om kontaktuppgifter, intygande, allmän hälsostatus, tobak, allergier, tidigare sjukdomar/operationer, nuvarande sjukdomare, mediciner, infektioner).
 • Fyll i din hälsodeklaration del 2 här. (Del 2 innehåller frågor om fysisk aktivitet, matvanor, ätbeteende).
 • Fyll i din hälsodeklaration del 3 här. (Del 3 innehåller frågor om vuxen ADHD, ångest & depression, alkohol).

Förberedelser

Rökning och alkohol

Stegen mot din nya vikt