Capio
Capio
Capio

Capio Kirurgkliniken

Capio Kirurgkliniken Stockholm är en specialistklinik på Sophiahemmet. Vi har stor erfarenhet av kirurgiska behandlingar som exempelvis gallproblem, tarm, bråck, proktologiska besvär samt gastric sleeve och gastric bypass vid obesitas. Patientnöjdheten vid dessa ingrepp är mycket hög.

Läkare under operation

Sök vård

Bli patient

Vi tar emot patienter med privat sjukvårdsförsäkring, patienter i samarbete med regioner, patienter som har valt oss via vårdgarantin och privatbetalande patienter.

Kontakta oss

Vill du boka om en tid eller behöver du hjälp med något annat? Kontakta oss.

Hitta hit

Du hittar oss på Sophiahemmet i centrala Stockholm.

Vi hjälper dig med

Räkna ut ditt BMI

Om du har ett BMI mellan 30 och 55 kan det vara aktuellt med en viktoperation.

Remittera till oss

Kirurger under operation

Vi erbjuder hjälp med såväl mindre kirurgiska behandlingar som mer omfattande operationer. Vi har lång erfarenhet inom flera olika områden och våra kirurger är bland annat specialiserade på överviktskirurgi, bråck-kärl-gall-, och tarmkirurgi.

Läs mer om att remittera till oss

Våra medarbetare

Klas Pekkari

VD, Verksamhetschef, Docent, Specialist i kirurgi

Peter Loogna

Med. dr., specialist i kirurgi

Khalid Elias

Med. dr., specialist i kirurgi

Fritjof Sjögren

Specialist i kirurgi

Bo Ahlman

Med. dr., specialist i kirurgi

Bo Westman

Med. dr., specialist i kirurgi

David Edler

Docent, specialist i kirurgi

Ylva Falkén

Med. dr., specialist i kirurgi

Dag Stockeld

Docent, specialist i kirurgi

Marko Ylén

Specialist i kirurgi

Peter Gustafsson

Specialist i kirurgi

Johan Ungerstedt

Med. dr., specialist i kirurgi

Håkan Rudström

Med. dr., specialist i allmän- och kärlkirurgi

Stig Ramel

Docent, specialist i allmänkirurgi och barnkirurgi

Gunnar Dahlgren

Med. dr., specialist i anestesi och intensivvård

Susanne Eriksson

Enhetschef, mottagning

Åsa Simonic

Enhetschef, operation

Praktisk information