Capio
Capio

Gastric Sleeve

Gastric sleeve, eller sleeve gastrectomy, är idag vår vanligaste operationsmetod vad gäller fetmakirurgi. Operationen innebär att cirka 60-80 procent av magsäcken tas bort och efter det rent fysiskt rymmer en mindre mängd.

Vi finns här för dig

Intresserad av viktoperation? Capio CFTK har lång erfarenhet av överviktskirurgi och har utfört mer är 5 500 operationer.

Vad är en Gastric Sleeve-operation?

Det fullständiga medicinska namnet för operationsmetoden gastric sleeve är laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) och det är en operation där man använder titthålsteknik. Operationen innebär att cirka 60-80 procent av magsäcken tas bort och avlägsnas från kroppen. Den del av magsäcken som blir kvar görs om till ett smalt rör.

Att metoden fungerar på lång sikt beror på att magsäcken rent fysiskt rymmer en mindre mängd, men också att halterna av hungerhormoner minskar samtidigt som mättnadshormonerna ökar i blodet. Ghrelin är ett av de hungerhormon som bildas i magsäcken och produktionen av hormonet minskar när en del av magsäcken opereras bort.

Den hormonella förändringen tillsammans med det begränsade utrymmet i magsäcken medför mindre portionsstorlekar och tidigare mättnadskänsla.

Vid en sleeve gastrectomy bevaras den nedre magmunnen. Därför minskas risken för så kallad dumping (att magsäcken släpper igenom för mycket innehåll för snabbt till tunntarmen), vilket är en vanlig biverkan efter gastric bypassoperation.

Även risken för olika typer av mineral- och vitaminbrist är troligtvis mindre i jämförelse med gastric bypass. Rekommendationen är trots det att man behöver livslång medicinering med och kontroll av mineraler och vitaminer. Det finns inte heller en ökad risk för tarmvred.

Att tänka på inför operationen

Du kommer att få skriftlig information skickat till dig inför operationen på Capio CFTK och det är mycket viktigt att du i lugn och ro går igenom allt material vi skickar till dig. Du kommer även att få en blodprovsremiss och du ska ca fyra veckor innan operation ta dina prover. Är det något som känns oklar är det mycket viktigt att du kontaktar oss i god tid så vi kan hjälpa dig.

Innan du opereras kan du behöva gå ner en del i vikt. Syftet är att minska leverns storlek och mängden fett runt de inre organen runt magen, något som underlättar operationen för kirurgen. Du kan behöva påbörja lågkaloridieten några veckor före operation beroende på ditt nuvarande BMI.

Om du röker är det nödvändigt att du slutar röka senast fyra veckor innan operationsdagen. Rökstopp har stora positiva hälsoeffekter både före, under och efter operationen. Risken för komplikationer minskar, såren läker lättare och du får förstås också en bättre hälsa efter operationen. Berätta för din läkare om du behöver stöd och hjälp med att sluta röka.

Vad händer efter operationen?

Efter din gastric sleeve-operation vaknar du upp på vår uppvakningsavdelning för att därefter flytta in i ett av våra trevliga patientrum. Sammanlagt är du hos oss i två dygn och du är hela tiden övervakad av vår personal.

Vi rekommenderar att du är sjukskriven i fyra veckor för att vänja dig vid din "nya" magsäck och återhämta dig efter operationen. Du kommer att behöva avsätta tid för att få i dig vätska och måltider samt för att röra dig enligt våra rekommendationer.

Kosten är viktigast

För att uppnå ett långsiktigt tillfredsställande resultat av en viktoperation är kosten den viktigaste komponenten. Du behöver trappa upp kostintaget försiktigt i början för att låta magsäcken läka och inleder med flytande näring, som på sikt ersätts av fastare mat. Du måste också tänka på att äta långsamt och regelbundet. Du kommer att behöva livslånga vitamin- och mineraltillskott.

Eventuella risker och komplikationer

All kirurgi är förenad med vissa risker som varierar beroende på operation. Risken för komplikationer i samband med en gastric sleeve-operation (LSG) är mycket liten, men du behöver vara medveten om de risker som trots allt existerar.

 • Sårinfektion - En risk vid all kirurgi, men ovanligt efter titthålskirurgi som vid LSG. Som regel är sårinfektioner lindriga och det räcker med lokal behandling, vilket din vårdcentral kan hjälpa dig med.
 • Blödningar - Blödningar som uppstår under eller strax efter kirurgiska ingrepp kan behöva behandlas, och även om det är sällsynt kan det i vissa fall leda till att man behöver göra ytterligare operationer.
 • Läckage - Efter LSG kan läckage uppstå i det konstruerade "magsäcksröret", vilket är allvarligt eftersom det innebär att mag- och tarminnehåll kan läcka ut i bukhålan. Det är mycket ovanligt, men leder till att man blir svårt sjuk och oftast måste genomgå ytterligare kirurgiska ingrepp. Om läckage inträffar så sker det nästan alltid inom ett eller ett par dygn efter operationen.
 • Halsbränna - Efter en gastric sleeve-operation ökar risken för besvär med halsbränna och sura uppstötningar. Sådana symptom förekommer under de första månaderna efter operationen och försvinner oftast helt på sikt. I enstaka fall kvarstår dock problemen, vilket i så fall kan kräva livslång behandling med så kallade protonpumpshämmare.

Vi finns här för dig

Intresserad av viktoperation? Capio CFTK har lång erfarenhet av överviktskirurgi och har utfört mer är 5 500 operationer.

Viktoperation - så går det till

Nedan kan du ta del av hur processen på Capio CFTK går till, från första kontakt till den support vi erbjuder efter operationen.

Steg för steg

Varför välja Capio CFTK?

Medarbetare Capio CFTK
 • CFTK först i Sverige med metoden gastric sleeve
 • Hög medicinsk kvalitet på viktoperationer
 • Två vårddygn i samband med din viktminskningsoperation
 • Personlig support efter operationen
 • Korta väntetider
 • Centralt beläget i Stockholm
 • Erfaret team
Läs mer om varför du ska välja Capio CFTK vid viktoperation

Vanliga frågor och svar om gastric sleeve

Kontakta Capio CFTK

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig. Du är även välkommen att ringa oss på 08-32 62 20.

Samtycke