Capio
Capio
Capio

Gastric Sleeve

Gastric sleeve, eller sleeve gastrectomy, är en vanlig operationsmetod vad gäller överviktskirurgi. Operationen innebär att cirka 60-80 procent av magsäcken tas bort och efter det rent fysiskt rymmer en mindre mängd.

Vad är en Gastric Sleeve-operation?

Det fullständiga medicinska namnet för operationsmetoden gastric sleeve är laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) och det är en operation där man använder titthålsteknik. Operationen innebär att cirka 60-80 procent av magsäcken tas bort och avlägsnas från kroppen. Den del av magsäcken som blir kvar görs om till ett smalt rör.

Att metoden fungerar på lång sikt beror på att magsäcken rent fysiskt rymmer en mindre mängd, men också att halterna av hungerhormoner minskar samtidigt som mättnadshormonerna ökar i blodet. Ghrelin är ett av de hungerhormon som bildas i magsäcken och produktionen av hormonet minskar när en del av magsäcken opereras bort.

Den hormonella förändringen tillsammans med det begränsade utrymmet i magsäcken medför mindre portionsstorlekar och tidigare mättnadskänsla.

Vid en sleeve gastrectomy bevaras den nedre magmunnen. Därför minskas risken för så kallad dumping (att magsäcken släpper igenom för mycket innehåll för snabbt till tunntarmen), vilket är en vanlig biverkan efter gastric bypassoperation.

Även risken för olika typer av mineral- och vitaminbrist är troligtvis mindre i jämförelse med gastric bypass. Rekommendationen är trots det att man behöver livslång medicinering med och kontroll av mineraler och vitaminer. Dessutom är risken för tarmvred mindre jämfört med en gastric bypass operation.

Vad krävs för att få göra en gastric sleeve-operation?

Det görs alltid en individuell bedömning om du kan opereras eller inte. Det finns vissa kriterier för att du ska få göra en gastric sleeve-operation för att gå ned i vikt. Det kan till exempel vara att:

  • Du är över 18 år.
  • Du har ett BMI över 30, i kombination med ett överviktsrelaterat tillstånd eller sjukdom.
  • Du inte har andra sjukdomar som kan orsaka stora risker vid en operation.
  • Du är beredd att förändra din livsstil med bra kost och motion.

Att tänka på inför operationen

Du kommer att få information inför operationen och det är mycket viktigt att du i lugn och ro går igenom allt. Du kommer även att få en blodprovsremiss och du ska ca fyra veckor innan operation ta dina prover. Är det något som känns oklart är det mycket viktigt att du kontaktar kliniken i god tid.

Innan du opereras kan du behöva gå ner en del i vikt. Syftet är att minska leverns storlek och mängden fett runt de inre organen runt magen, något som underlättar operationen för kirurgen. Du kan behöva påbörja lågkaloridieten några veckor före operation beroende på ditt nuvarande BMI.

Om du röker är det nödvändigt att du slutar röka senast fyra veckor innan operationsdagen. Rökstopp har stora positiva hälsoeffekter både före, under och efter operationen. Risken för komplikationer minskar, såren läker lättare och du får förstås också en bättre hälsa efter operationen. Berätta för din läkare om du behöver stöd och hjälp med att sluta röka.

Vad händer efter operationen?

Du får stanna på kliniken i ett till två dygn efter operationen.

För att du ska återhämta dig efter operationen och vänja dig vid din "nya" magsäck rekommenderas sjukskrivning i två till fyra veckor.

Tänk på att du också kommer att behöva sätta av tid för att få i dig vätska och måltider samt att röra dig enligt rekommendationer.

Kosten är viktigast

För att uppnå ett långsiktigt tillfredsställande resultat av en viktoperation är kosten den viktigaste komponenten. Du behöver trappa upp kostintaget försiktigt i början för att låta magsäcken läka och inleder med flytande näring, som på sikt ersätts av fastare mat. Du måste också tänka på att äta långsamt och regelbundet. Du kommer att behöva livslånga vitamin- och mineraltillskott.

Eventuella risker och komplikationer

All kirurgi är förenad med vissa risker som varierar beroende på operation. Risken för komplikationer i samband med en gastric sleeve-operation (LSG) är mycket liten, men du behöver vara medveten om de risker som trots allt existerar.

  • Sårinfektion - En risk vid all kirurgi, men ovanligt efter titthålskirurgi som vid LSG. Som regel är sårinfektioner lindriga och det räcker med lokal behandling, vilket din vårdcentral kan hjälpa dig med.
  • Blödningar - Blödningar som uppstår under eller strax efter kirurgiska ingrepp kan behöva behandlas, och även om det är sällsynt kan det i vissa fall leda till att man behöver göra ytterligare operationer.
  • Halsbränna - Efter en gastric sleeve-operation ökar risken för besvär med halsbränna och sura uppstötningar. Sådana symptom förekommer under de första månaderna efter operationen och försvinner oftast helt på sikt. I enstaka fall kvarstår dock problemen, vilket i så fall kan kräva livslång behandling med så kallade protonpumpshämmare.
  • Läckage - Efter LSG kan läckage uppstå i det konstruerade "magsäcksröret", vilket är allvarligt eftersom det innebär att mag- och tarminnehåll kan läcka ut i bukhålan. Det är mycket ovanligt, men leder till att man blir svårt sjuk och oftast måste genomgå ytterligare kirurgiska ingrepp. Om läckage inträffar så sker det nästan alltid inom ett eller ett par dygn efter operationen.

Granskad av:

Klas Pekkari, Verksamhetschef, Capio Kirurgkliniken

Senast granskad:

2023-12-08

Vi erbjuder gastric sleeve