Capio
Capio

Räkna ut ditt BMI

BMI, eller Body Mass Index, är ett mått som jämför din vikt med din längd. BMI-måttet används både för att bedöma hur mycket övervikt du har och för att se hur övervikten förändras över tid, alltså om den ökar eller minskar.

BMI är inte ett exakt mått på hur hälsosam din kroppsvikt är. Men det kan fungera som en indikation som talar om att du bör undersöka närmare hur vikten påverkar din hälsa.

Så räknar du ut ditt BMI

För att räkna ut ditt BMI-värde använder du lättast vår kalkylator nedan men du kan också använda en enkel formel.

  • BMI-formel: Vikt / (längd x längd)
  • Kom ihåg: Vikten ska tas i kilo och längden i meter.
  • Exempel: Vikt 70 kg. Längd 1,61 m. BMI = 70 / (1,61 x 1,61) = 27

Vad säger ditt BMI-resultat?

BMI under 18,5 – Undervikt

Om du har ett BMI under 18,5 väger du antagligen för lite. Du kan må bra av att gå upp lite i vikt. 

BMI 18,5-24,9 – Normalvikt

Du har en hälsosam vikt som är bra för dig. Se till att hålla vikten genom att äta bra och lagom samt vara fysiskt aktiv.

BMI 25-29,9 – Övervikt

Om du har ett BMI över 25 kan du ha övervikt och kroppen väger då mer än vad du mår bra av. Det kan innebära en måttlig ökning av risken för ohälsa. Det är väldigt viktigt att vara fysisk aktiv för att undvika ökad risk för följdsjukdomar. För att gå ner i vikt är det bästa sättet att äta hälsosamt och lagom mycket. Det är också viktigt att du rör på dig så mycket som möjligt. Hos våra vårdcentraler kan du få hjälp med kost och motion.

Om du har ett BMI mellan 26 och 30 kan vi erbjuda dig kostrådgivning och kostbehandling av någon av våra dietister på våra kliniker Capio CFTK och Capio Kirurgkliniken i Stockholm. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Capio CFTK eller Capio Kirurgkliniken.

BMI 30-34,9 – Obesitas grad 1

Ett BMI över 30 visar att du troligen har obesitas och riskerna för hälsan börjar då ofta bli allvarliga. Om du har obesitas kan du behöva gå ner i vikt för att undvika sjukdomar som högt blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2. För att minska riskerna för följdsjukdomar är det av extra vikt att vara fysiskt aktiv. Hos våra vårdcentraler kan du få hjälp med kost och motion.

Med ett BMI på 30 eller mer kan du komma ifråga för en viktoperation. Vill du veta mer om viktoperationer eller få vägledning angående överviktsoperation kan du kontakta Capio Kirurgkliniken eller Capio CFTK, våra kliniker i Stockholm.

BMI över 35 – Obesitas grad 2 och 3

Vid ett BMI på 35 är det ibland svårt att gå ner i vikt med vanliga metoder och många gånger kan en operation vara det bästa alternativet. Vill du veta mer är du välkommen att läsa mer om våra viktoperationer eller kontakta någon av våra kliniker Capio Kirurgkliniken och Capio CFTK. För att mer noggrant räkna ut andel kroppsfett i procent, kan de hjälpa till vid en konsultation. 

Nackdelar med BMI-måttet

I och med att BMI-måttet inte direkt mäter kroppens fettväv, finns det en risk att BMI-värdet ger ett felaktigt besked om din kroppsammansättning. Framförallt kan BMI leda fel om du är mycket bredaxlad eller muskulös. Med en sådan kroppskonstitution har du naturligt ett högre BMI än en smärt person av samma längd.

BMI är på så sätt ett individuellt mått, och du kan fortfarande jämföra ditt eget BMI vid olika tidpunkter för att se hur din övervikt förändras.

BMI passar inte heller för barn och äldre. För människor över 50 gäller ofta högre BMI-gränser. Även för barn behövs andra BMI-gränser som tar hänsyn till barnens ålder och längdtillväxt. Barn har sin egen BMI-skala.

Dessutom kan BMI inte skilja på fett i olika delar av kroppen, och kan därmed inte skilja på det farliga bukfettet och en jämnare och mer hälsosam fördelning av kroppsfettet.

Relaterade diagnoser

Räkna ut ditt BMI

Om du har ett BMI mellan 30 och 55 kan det vara aktuellt med en viktoperation.

Vi hjälper dig

Visar 171 mottagningar: