Capio
Capio

Överviktsoperationer med titthålskirurgi

Capio CFTK har landets längsta erfarenhet av Sleeve Gastrectomy. Vi utför viktoperationer på patienter från hela landet med ett BMI på 30 och uppåt.

När är en viktoperation lämplig?

Övervikt och fetma är idag ett mycket omfattande samhällsproblem. För den som lider av fetma påverkas hälsan på många sätt och diabetes, högt blodtryck, nedslitna knä- och höftleder och cancer är bara några exempel på följdsjukdomar till fetma. Risken att dö i förtid är betydande och individens livskvalitet är ofta nedsatt.

För den som har fetma krävs en behandling som varaktigt förändrar livsstilen vad gäller kost- och motionsvanor. För många är det svårt att åstadkomma en varaktig viktminskning.

När konservativ behandling med kost- och motionsråd – eventuellt i kombination med någon form av medicinsk behandling – inte lyckats, är en viktminskningskirurgisk behandling ofta att rekommendera. Man gör då en magsäcksoperation för att åstadkomma en permanent viktminskning.

Kriterier för viktoperation

Innan en överviktsoperation kan bli aktuell måste du träffa en av våra kirurger på Capio CFTK för en konsultation. För att kunna erbjudas en konsultation måste du ha:

 • en BMI på minst 30
 • fyllt 20 år
 • långvarig problematik med övervikt och fetma
 • gjort flertalet försök med konservativ behandling (kost och motion) som inte lyckats.

Operationen är ett verktyg som tillsammans med en livsstilsförändring syftar att leda till en varaktig viktnedgång. Det är därför viktigt att varje patient som opereras är medveten och införstådd med det. Är man inte beredd på att ändra sin livsföring och måltidsordning så bör man inte genomgå en överviktsoperation

Våra operationer med titthålsteknik

Viktoperationer (som ofta i folkmun kallas magoperationer) är idag väl utprovade med god effekt på viktminskning också på lång sikt. Våra överviktsoperationer görs med titthålskirurgi och vi använder olika metoder beroende på vad som passar bäst för dig som patient. Vår vanligaste överviktsoperation är sleeve gastrectomy/gastric sleeve, men vi utför även gastric bypass.

Capio CFTK var den klinik i landet som introducerade gastric sleeve 2007 som metod inom viktminskningskirurgi. Därmed har vi landets i särklass längsta erfarenhet av sleeve-metoden och har opererat över 5 500 patienter.

Gastric sleeve

Sleeve gastrectomy, eller gastric sleeve, är vår vanligaste typ av överviktsoperation. Metoden innebär att en stor del av magsäcken tas bort och avlägsnas helt från kroppen. Den kvarvarande delen av magsäcken görs om till ett smalt rör. Långsiktig viktminskning uppnås dels genom att magsäcken rymmer en mindre mängd, men också för att halterna av hungerhormoner i blodet minskar medan mättnadshormonerna ökar.

Gastric bypass

Gastric bypass är en väldokumenterad operationsmetod mot övervikt och fetma. Metoden går ut på att merparten av magsäcken och även en del av tunntarmen kopplas ur. Det här leder till ett minskat näringsupptag och på sikt en varaktig viktminskning. Liksom efter en gastric sleeve-operation uppstår hormonella effekter som dämpar hungerkänslor och förstärker mättnadskänslan.

Relaterade diagnoser

Viktoperation - så går det till

Nedan kan du ta del av hur processen på Capio CFTK går till, från första kontakt till den support vi erbjuder efter operationen.

Steg för steg

Varför välja Capio CFTK?

Medarbetare Capio CFTK
 • CFTK först i Sverige med metoden gastric sleeve
 • Hög medicinsk kvalitet på viktoperationer
 • Två vårddygn i samband med din viktminskningsoperation
 • Personlig support efter operationen
 • Korta väntetider
 • Centralt beläget i Stockholm
 • Erfaret team
Läs mer om varför du ska välja Capio CFTK vid viktoperation

Kontakta Capio CFTK

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig. Du är även välkommen att ringa oss på 08-32 62 20.

Samtycke