Capio
Capio

Gastric bypass

Gastric bypass är en väldokumenterad operationsmetod mot övervikt och fetma. Capio CFTK utför gastric bypass på patienter som har ett BMI mellan 35–55. Läs mer om vår andra operationsmetod gastric sleeve, som idag är vår vanligaste operationsmetod.

Vi finns här för dig

Intresserad av viktoperation? Capio CFTK har lång erfarenhet av överviktskirurgi och har utfört mer är 5 500 operationer.

Vad är en gastric bypass-operation?

Gastric bypass innebär att större delen av magsäcken kopplas ur. Samtidigt kopplas en del av tunntarmen också bort från näringsupptag. Det är således en kombination av minskat näringsintag till magsäcken och minskat näringsupptag i tunntarmen som åstadkommer viktminskningen.

En gastric bypass-operation ger en säker och varaktig viktminskning. En nackdel är att brist på vitaminer och andra näringsämnen kan uppstå på sikt. Livslång supplementering (extra tillförsel) av vitaminer och mineraler är därför nödvändigt. Efter en gastric bypass finns en viss risk för tarmvred i efterförloppet. Risken är idag mindre än den varit tidigare men finns fortfarande.

Förberedelser inför operationen

Du kommer att få skriftlig information skickat till dig inför operationen på Capio CFTK och det är mycket viktigt att du i lugn och ro går igenom allt material vi skickar till dig. Du kommer även att få en blodprovsremiss och du ska ca fyra veckor innan operation ta dina prover. Är det något som känns oklar är det mycket viktigt att du kontaktar oss i god tid så vi kan hjälpa dig.

Innan din gastric bypass behöver du gå ner en del i vikt genom att gå på en lågkalorikost i en till tre veckor. Anledningen är att levern ofta är förstorad vid övervikt, vilket kan försvåra operationen. Genom att gå ner i vikt på kort tid reduceras leverns volym och därmed också risken för komplikationer. Hur länge dieten behöver pågå avgörs bland annat av ditt nuvarande BMI.

Om du röker är det nödvändigt att du slutar röka senast fyra veckor innan operationsdagen. Det påverkar din hälsa till det bättre både i samband med operationen och på lång sikt. Rökstopp minskar risken för komplikationer och göra att såren läker lättare.

Vad händer efter en gastric bypass?

När du vaknar efter din gastric bypass-operation är du på vår uppvakningsavdelning och får senare flytta in i ett av våra trivsamma patientrum. Du stannar hos oss i två dygn och är hela tiden övervakad av vår personal.

För att du ska återhämta dig efter operationen och vänja dig vid din "nya" magsäck rekommenderar vi att du är sjukskriven i fyra veckor.

Tänk på att du också kommer att behöva sätta av tid för att få i dig vätska och måltider samt att röra dig enligt våra rekommendationer.

Eventuella risker och komplikationer

Även om komplikationsrisken är mycket liten är all kirurgi förenad med vissa risker beroende på typen av operation. Det är viktigt att du är medveten om de risker som trots allt existerar i samband med en gastric bypass-operation.

 • Tarmvred - En gastric bypass-operation innebär att man "kopplar om" mag-tarmsystemet. Därför finns det efter ingreppet förutsättningar för att tarmarna kan sno sig kring sig själva och ge upphov till så kallat inre bråck och tarmvred. Risken är som störst efter viktnedgång och när man nått viktstabilitet. Metoden vid gastric bypass har över tid modifierats för att minimera risken för tarmvred, men den finns fortfarande.
 • Sårinfektion - En viss infektionsrisk föreligger vid alla typer av kirurgi, men är ovanligt efter titthålskirurgi som vid gastric bypass. Sårinfektioner är vanligtvis lindriga och kan behandlas lokalt, något som din vårdcentral kan hjälpa dig med.
 • Blödningar - Blödningar som uppstår under eller strax efter kirurgiska ingrepp kan behöva behandlas. I sällsynta fall kan det till att man behöver göra ytterligare ingrepp.
 • Läckage - Efter gastric bypass kan läckage i skarven mellan magsäck och tarm. Det här är en mycket ovanlig men allvarlig komplikation som innebär att mag- och tarminnehåll kan läcka ut i bukhålan. Om läckage inträffar så sker det nästan alltid inom ett eller ett par dygn efter operationen. Det leder till att man blir svårt sjuk och oftast måste genomgå ytterligare kirurgi.

Vi finns här för dig

Intresserad av viktoperation? Capio CFTK har lång erfarenhet av överviktskirurgi och har utfört mer är 5 500 operationer.

Viktoperation - så går det till

Nedan kan du ta del av hur processen på Capio CFTK går till, från första kontakt till den support vi erbjuder efter operationen.

Steg för steg

Varför välja Capio CFTK?

Medarbetare Capio CFTK
 • CFTK först i Sverige med metoden gastric sleeve
 • Hög medicinsk kvalitet på viktoperationer
 • Två vårddygn i samband med din viktminskningsoperation
 • Personlig support efter operationen
 • Korta väntetider
 • Centralt beläget i Stockholm
 • Erfaret team
Läs mer om varför du ska välja Capio CFTK vid viktoperation

Vanliga frågor och svar om gastric bypass

Kontakta Capio CFTK

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig. Du är även välkommen att ringa oss på 08-32 62 20.

Samtycke