Capio
Capio
Capio
Illustration på en våg
Nya vanor

10 myter om BMI och vikt

Att ha en hållbar livsstil och må bra i vardagen är något många av oss eftersträvar. Här går vi igenom 10 vanliga missuppfattningar och myter om BMI och vikt, som en hjälp på vägen för ett friskt och hälsosamt liv.

Redo för en nystart?

Logga in på Mina sidor för att hitta fler artiklar som rör träning, kost och nya, hållbara vanor. Det är helt kostnadsfritt att skapa ett konto.

1. Övervikt och obesitas är samma sak

Det är skillnad på övervikt och obesitas där övervikt är ett tillstånd där livsstilsförändringar har stor betydelse för att gå ner i vikt samt att undvika att utveckla obesitas. Obesitas räknas idag som en kronisk sjukdom som utvecklas av en obalans mellan energiintag och energiutgifter.

Dock spelar genetik, miljö och sociala faktorer en avgörande roll för vem som utvecklar sjukdomen. Att göra livsstilsförändringar till sundare val är alltid gynnsamt om du har en övervikt eller lever med fetma.

Redo för en nystart?

Logga in på Mina sidor för att hitta fler artiklar som rör träning, kost och nya, hållbara vanor. Det är helt kostnadsfritt att skapa ett konto.

Hur ska vi äta för att gynna vår tarmflora?

Logga in på Mina sidor för att ta del av mer innehåll på temat nya vanor – helt kostnadsfritt!

LOGGA IN

Illustration på en tarm

2. BMI är en bra måttstock för hälsa

BMI ger inte en fullständig bild av hur din vikt påverkar din hälsa. BMI tar inte hänsyn till om du är man eller kvinna, hur gammal du är, hur du är byggd eller hur god din kondition är. BMI visar heller inte hur fettet är fördelat eller hur mycket av din vikt som utgörs av fett respektive muskler.

3. BMI gäller för alla

Eftersom BMI är ett grovt mått tar det inte hänsyn till hur stor del av vikten som är muskler och hur stor del som är fett. Så för till exempel muskelbyggare och elitidrottare så kan BMI-värdet bli missvisande. En person som har BMI 27 kan ha en hälsosam kroppssammansättning och därmed inte ha ökad risk för livsstilsrelaterade sjukdomar.

Samma BMI-mått kan inte användas för barn. Där används i stället ett annat mått, ISO-BMI, där man tar hänsyn till fler faktorer. Detta görs på BVC och inom skolhälsovården.

LOGGA IN OCH LÄS MER