Capio
Capio
Capio

Navelbråck

Navelbråck innebär att ett område på magens insida, nära naveln har försvagats och det har bildats en så kallad bråcksäck under huden vilket gör så att det blir en rund utbuktning på magen.

Vad är navelbråck?

Navelbråck innebär att det har bildats en utbuktning på magen i området kring naveln. Anledningen till att utbuktningen uppstår beror på att det har bildats en bråcksäck i bukväggen, som är den vävnaden som finns mellan huden och magens olika organ.

Bukväggen består av flera lager. Längst in finns bukhinnan, utanför den finns ett fettlager, ett eller flera olika muskellager och ett lager av underhudsfett. Navelbråck uppstår när bukhinna och bukinnehåll pressas ut genom en försvagning i bukväggen. Då skapas en så kallad bråcksäck och en synlig utbuktning på magen uppstår.

Navelbråck är vanligen medfött och det är vanligast hos barn, men förekommer också bland vuxna. Det är oftast helt ofarligt och hos barn växer det nästan alltid bort.

Ibland kan navelbråck hos vuxna utvecklas till ett så kallat inklämt bråck. Det betyder att tarm eller annan vävnad från magen pressas ut i bråcksäcken. När det händer kan vävnaden komma i kläm och behöva tryckas tillbaka. Om den inte trycks tillbaka så finns det en risk att vävnaden skadas.

Symptom

Navelbråcket syns som en mjuk utbuktning på magen i området vid naveln.

Navelbråck hos vuxna är ofta större än vad det brukar vara hos barn, ibland kan det vara mer än dubbelt så stort. Hos barn är ett navelbråck oftast runt två till tre centimeter stort.

För det mesta så orsakar inte navelbråck några besvär men ibland kan det kännas lite ömt.

Ett inklämt navelbråck kan däremot göra ont. Det brukar också vara hårt och ibland kan du till och med må illa och kräkas.

Behandling

Barn under fyra brukar normalt sett inte opereras eftersom navelbråcket oftast försvinner utan behandling.

Hos vuxna kan navelbråck som orsakar besvär behandlas genom att navelbråcket förs tillbaka in mot naveln. Du kan själv föra tillbaka navelbråcket genom att försiktigt trycka på det, in mot magen.

Mycket besvärliga bråck hos vuxna kan behöva opereras. Inklämda bråck opereras alltid. Det kan gå att trycka tillbaka navelbråcket tillfälligt, men det kan göra ont.

Egenvård - vad kan jag göra själv?

Om du har ett navelbråck som inte orsakar någon smärta kan du testa att själv föra tillbaka navelbråcket genom att försiktigt trycka på det in mot magen.

När och var ska jag söka vård?

Ta kontakt med din vårdcentral om du tror att du har navelbråck.

Ta genast kontakt med din vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har ett inklämt navelbråck som inte kan tryckas tillbaka.

Om navelbråcket är hårt, gör ont och inte kan tryckas tillbaka ska du söka vård på en akutmottagning om din vårdcentral inte har öppet

Vi hjälper dig

Visar 114 mottagningar: