Capio
Capio
Capio

Ljumskbråck

Ljumskbråck är ett ganska vanligt problem och ser ofta ut som en rundad utbuktning vid ljumsken, eller vid pungen på pojkar och män. Ljumskbråck beror på att det har bildats en utbuktning genom en försvagad del av bukväggen. Både barn och vuxna kan ha ljumskbråck. En del märker inte av sitt ljumskbråck, men det kan också orsaka stora besvär. Ljumskbråck försvinner inte av sig självt. Har du besvär kan du behöva opereras.

Vad är ljumskbråck?

Ljumskbråck innebär att det har bildats en utbuktning i eller i närheten av ljumsken. Ljumskbråck kan uppstå i både höger och vänster ljumske och ljumskarna är ett av de vanligaste ställena på kroppen där bråck kan uppstå. Även bråck som sitter ner mot låret, så kallade lårbråck, är en form av ljumskbråck. Förutom ljumskbråck och lårbråck finns det också navelbråck och vattenbråck.

Anledningen till att bråck uppstår beror på att det har bildats en slags säck med bukinnehåll i bukväggen som i sin tur skapar en synlig utbuktning på utsidan av kroppen.

Bukväggen är den vävnad som finns mellan huden och magens olika organ. Den består av flera lager. Längst in finns bukhinnan, utanför den finns ett fettlager, ett eller flera olika muskellager och ett lager av underhudsfett. Vid bråck har det uppstått en försvagning i bukväggen där både bukhinna och bukinnehåll kan pressas ut. När detta sker så skapas alltså ett bråck som ser ut som en utbuktning på huden.

Inklämt ljumskbråck

Ibland kan ljumskbråck utvecklas till ett så kallat inklämt bråck. Det betyder att innehållet i bråcksäcken har klämts åt vid försvagningen i bukväggen och inte kan tryckas tillbaka. Det kan exempelvis bero på att en svullnad vid försvagningen klämmer åt både innehållet och blodkärlen i bråcksäcken. Det är ett allvarligt tillstånd som kan leda till att blodcirkulationen stoppas och att bråcksäckens innehåll riskerar att dö.

Ett ljumskbråck kan utvecklas till ett inklämt ljumskbråck hos både barn och vuxna, men man kan också få ett inklämt ljumskbråck direkt, utan att först ha haft ett ljumskbråck.

Symptom

Både barn och vuxna kan ha ljumskbråck utan att känna av det och det är inte ovanligt att det upptäcks i samband med en annan undersökning. Men ljumskbråck kan också ge stora besvär. Ofta gör det som ondast i början när bråcket är litet och tränger fram.

Ljumskbråck kan ge följande symptom för både barn och vuxna:

  • Du ser eller känner en mjuk utbuktning under huden vid ljumskarna eller vid pungen. Det går att trycka tillbaka utbuktningen in i magen.
  • Du har ont i ljumsken eller i pungen och det blir ofta värre när du rör på dig. Det kan kännas som en dov och ihållande värk eller kännas om en kortvarig stickande smärta.
  • Du kan uppleva en tyngdkänsla eller känna obehag vid bråcket.
  • Du kan ha ont i magen.

Det är vanligt att ljumskbråck ändrar storlek under dagens gång. På morgonen kanske inte bråcket märks så mycket men sedan kan det svullna och blir större under dagen. Det är också vanligt att bråcket känns och syns mer när du utför rörelser som ändrar trycket i magen. Det kan exempelvis ske när du lyfter tungt, ställer dig upp, hostar eller skrattar. Hos barn kan bråcket vara lättare att se när barnet tar i eller gråter.

Symptom vid inklämt ljumskbråck

Ett inklämt navelbråck märks ofta tydligt och det ger ofta flera av följande symptom:

  • Mycket ont i magen, ljumsken eller i pungen.
  • Ljumsken eller pungen blir röd.
  • En utbuktning eller svullnad i ljumsken som gör ont och som inte går att trycka tillbaka.

Barn som har ett inklämt ljumskbråck kan bli trötta och ointresserade av vad som händer och sker. Det händer att de kräks.

Ett inklämt ljumskbråck kan också leda till tarmvred. Då gör det mycket ont i magen. Tarmvred kan också vara det första tecknet på ett inklämt ljumskbråck, eftersom det inte är säkert att bråcket har märkts av tidigare.

Behandling

Operation är det enda sättet att få bort ljumskbråck. Barn med ljumskbråck opereras i stort sett alltid. Vuxna däremot opereras endast om det finns uttalade besvär.

Bråckband

Vuxna kan få använda ett så kallas bråckband i väntan på operation eller om bråcket inte går att operera. Ett bråckband hjälper till att hålla tillbaka bråcket och kan både lindra symtomen och hindra att ljumskbråcket växer.

Ljumskbråck hos barn

Ljumskbråck opereras nästan alltid hos barn, oavsett om det orsakar besvär eller inte. Hos barn som fortfarande växer finns det risk för att bråcket utvecklas till ett inklämt ljumskbråck med tiden.

Inklämda ljumskbråck

Inklämda bråck opereras alltid och ofta behöver det opereras direkt, både hos barn och vuxna. Det kan gå att trycka tillbaka navelbråcket tillfälligt och ibland görs detta på barn, för att kunna planera in en operation vid ett senare tillfälle. Då får barnet smärtstillande läkemedel innan bråcket trycks tillbaka, eftersom det kan vara smärtsamt.

Egenvård - vad kan jag göra själv?

Det finns några saker som är bra att tänka på och som du kan testa att göra själv för att lindra besvären.

  • Prova att trycka tillbaka bråcket

Om du har ett ljumskbråck som inte orsakar någon smärta kan du testa att själv föra tillbaka ljumskbråcket genom att försiktigt trycka med handen över bråcket underifrån, med riktning mot naveln. Ibland kan det gå lättare om du eller barnet ligger på rygg med böjda ben.

  • Använd smärtstillande läkemedel

Om du har ont kan du lindra smärtan med receptfria läkemedel så som exempelvis paracetamol eller ibuprofen.

  • Undvik viss fysisk aktivitet

Eftersom bråcket kan bli större av fysisk aktivitet som leder till att trycket i magen ökar, kan det vara bra att undvika sådan typ av träning om du märker att träningsformen orsakar mer besvär. Styrketräning är ett typiskt exempel på träningsform som kan öka trycket i magen. Lyssna på din kropp.

När och var ska jag söka vård?

Ta kontakt med din vårdcentral om du tror att du eller ditt barn har ljumskbråck. Du kan även ta kontakt med en barnavårdscentral om du tror att ditt barn har ljumskbråck.

Ta genast kontakt med din vårdcentral eller med en jouröppen mottagning om du tror att du har ett inklämt ljumskbråck. Om det är stängt bör du istället söka vård på en akutmottagning.

Vi hjälper dig