Capio
Capio
Capio
Par håller varandra i handen

Capio Läkarbilar

Capio Läkarbilar driver Akutläkarbilar och Jourläkarbilar på uppdrag av Region Stockholm. Det går inte att kontakta Capio Läkarbilar direkt för vård. Vi tilldelas uppdrag av SOS alarm via larmnumret 112 eller 1177.

Akutläkarbil kan ge blod på olycksplatsen

En av Capios Akutläkarbilar är utrustad med blod som kan ges till svårt sjuka patienter vid exempelvis en allvarlig trafikolycka.

Prehospital akutläkarfunktion ska stödja och komplettera övrig prehospital sjukvård genom bedömning, prioritering och behandling samt att bedöma vårdbehov och vårdnivå.

Prehospital akutläkarfunktion bemannas med en specialistutbildad läkare och en specialistutbildad sjuksköterska som blir ett komplett team med kompetens att göra akuta medicinska bedömningar och utföra akuta åtgärder.

Prehospital jourläkarfunktion bemannas med en specialistutbildad läkare och en ambulanssjukvårdare. Tillsammans blir de ett komplett team med kompetens att göra medicinska bedömningar och behandlingar.

Akutläkarbilar

Vi är en förstärkningsresurs för övrig ambulanssjukvård och arbetar i princip enbart gemensamt med akutambulans och ambulanshelikopter i svåra sjukdomstillfällen.

Akutläkarbilarna är bemannade med antingen en specialist i anestesi och intensivvård tillsammans med en erfaren ambulanssjuksköterska. Eller en specialist i akutsjukvård tillsammans med en erfaren anestesisjuksköterska.

Bilarna är i drift dygnet runt och mellan kl 7.00-21.00 och är placerade på tre olika stationer i Region Stockholm.

Med akutläkare prehospitalt har även möjligheten till ett operativt nära och bredare läkarstöd införts. Akutläkarbilarna genomför många bedömningsuppdrag mellan akuta uppdrag där vårdbehov och nivå bedöms på plats hos patienten. Akutläkarbilarna har också möjlighet att tillhandahålla alternativa transportmedel än akutambulanser såsom transportambulans, liggande sjuktransport, sjuktransport eller taxi.

Akutläkarbilarnas mest frekventa utlarmning sker till medvetslösa vuxna där hjärtstopp inkluderas.

Jourläkarbilar

Jourläkarbilarna är en förlängning av primärvården fast på jourtid. Vanligtvis är dessa tre enheter i drift mellan kl 17.00-8.00 på vardagar samt dygnet runt på helger och helgdagar. Jourläkarbilen bemannas med en erfaren specialist i allmänmedicin och en ambulanssjukvårdare.

Jourläkarbilarna är en funktion i Region Stockholms prehospitala läkartjänst. Vi bemannas med läkare som är specialister i allmänmedicin eller akutsjukvård eller en ST-läkare. Läkaren arbetar i team tillsammans med en undersköterska.

Jourläkaren gör medicinska bedömningar och behandlingar på plats i patientens hem när det inte är möjligt eller lämpligt att ta sig till husläkarmottagning, närakut eller akutmottagning. Jourläkaren kan också, vid behov, remittera patienten till rätt vårdform.

Vi hanterar även dödsfall utanför sjukhus och bedömning av psykisk ohälsa. Enheterna är också first responder på hjärtstopp och har utbildning och utrustning för att kunna påbörja hjärt- och lungräddning.

Vårt primära uppdrag är hembesök till patienter som av någon anledning söker hjälp via 1177 eller via 112 och bedöms kunna hanteras prehospitalt av en läkare.

Akutläkarbil kan ge blod på olycksplatsen

En av Capios Akutläkarbilar är utrustad med blod som kan ges till svårt sjuka patienter vid exempelvis en allvarlig trafikolycka.