Capio
Capio
Capio

Mobila Läkartjänster

Mobila läkartjänster är ett patientområde inom Capio Äldre och mobil vård. Patientområdet består av Läkare i SÄBO samt Capio Läkarbilar. Läkare i SÄBO ansvarar för läkarinsatserna på ca 190 äldreboenden runt om i regionen och Capio Läkarbilar driver Akut- och Jourläkarbilar på uppdrag av Region Stockholm.