Capio
Capio
Capio

Välkommen till Capio Neuro Center

Här har vi samlat ett erfaret team med spetskompetens inom nervsystemets sjukdomar vilket involverar neurologi, neurokirurgi och neurofysiologi.

Kirurg under operation

Sök vård

Bli patient

Vårt mål är att utifrån dina behov uppnå bästa möjliga omhändertagande.

Kontakta oss

Vill du boka om en tid eller behöver du hjälp med något annat? Kontakta oss.

Digitala vårdrummet

Om du redan är patient och har en pågående behandling kan du skicka meddelanden till oss nedan.

Hitta hit

Du hittar oss på Carlanderska Sjukhuset i Göteborg.

Kollegor som samtalar

På Capio Neuro Center är vi specialiserade på olika typer av sjukdomar som drabbar det perifera och centrala nervsystemet. Dessa sjukdomar kan behandlas med läkemedel, rehabilitering eller kirurgi och vi kan erbjuda våra patienter utredning och behandling av högsta klass inom dessa områden.

Ni hittar oss och vår verksamhet på Carlanderska.

Vi hjälper dig med

Vårdgaranti

Står du i kö hos en annan vårdgivare?

Har du blivit remitterad till en specialist, men väntat över 90 dagar? Då har du enligt vårdgarantin rätt att få hjälp hos en annan vårdgivare. Kontakta den vårdgivare där du står i kö för att se om du kan bli remitterad till oss.

Läs mer om vårdgarantin

Våra medarbetare

Zoltan Fekete

Zoltan Fekete

VD/Verksamhetschef/Neurolog

Studerat vid Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet. Läkarexamen 2001. Legitimerad läkare 2003. Specialistexamen i nervsystemets sjukdomar 2009. Överläkare i neurologi sedan 2011. Processledare stroke/TIA sedan 2011-mars 2017 Södra Älvsborgs Sjukhus. Sektionschef neurologen Södra Älvsborgs Sjukhus 2015-mars 2017.

Natalia Mossberg

Natalia Mossberg

Neurolog/Med Dr

Studerat vid Pavlovs Akademiska Universitetssjukhus, St. Petersburg. Legitimerad läkare 2002. Specialistexamen i nervsystemets sjukdomar 2005. Tjänstgöring både på neurologen SU och NÄL. Överläkare i neurologi sedan 2005. Medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska Akademin Göteborg 2010. Arbetat som överläkare och medicinskt ledningsansvarig inom Neurosektionen på Angereds Närsjukhus sedan 2009.

Ellen Lillvall

Ellen Lillvall

Neurolog

Läkarexamen Göteborgs Universitet 2010. Legitimerad läkare 2013. Specialistexamen i nervsystemets sjukdomar 2019. Arbetat som neurolog på Sahlgrenska sjukhuset. Ledamot i styrelsen Svenska Neurologföreningen.

Thordis Gudmundsdottir

Thordis Gudmundsdottir

Neurolog

Studerat vid Landspitali Universitetssjukhus, Reykjavík. Legitimerad läkare 1999. Specialistexamen i nervsystemets sjukdomar 2005. Tjänstgöring på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2002-april 2023. Överläkare i neurologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015-2023. Konsult inom privat verksamhet 2016-2023,

Kliment Gatzinsky

Kliment Gatzinsky

Neurokirurg/Docent

Studerat vid Göteborgs Universitet. Läkarexamen 1984. Medicine doktorsexamen 1991. Legitimerad läkare 1993. Specialistexamen i neurokirurgi 1999. Överläkare i neurokirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2004. Verksamhetsöverläkare neurokirurgiska mottagningen och teamansvarig för neurokirurgisk smärtbehandling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Robert Olsson

Robert Olsson

Neurokirurg

Läkarexamen Göteborgs Universitet 1990. Legitimerad Läkare 1992. Specialistkompetent i Neurokirurgi 1996. Överläkare i Neurokirurgi sedan 2000. Ansvarig för Kraniofacial Kirurgi vid Neurokirurgiska kliniken sedan 1993. Ordförande för ESCFS, European Society of Craniofacial Surgey, 2010-2012. Sakkunnig/ Kontaktperson för Socialstyrelsen gällande ovanliga diagnoser. Medgrundare av Annedalskliniken, Göteborg.

Gunilla Ahlsén

Gunilla Ahlsén

Klinisk neurofysiolog/Docent

Läkarexamen Göteborgs universitet 1987. Läkarlegitimation 1989. Specialistexamen i Klinisk Neurofysiologi 1996. Medicine doktorsexamen i neurofysiologi vid Fysiologiska institutionen, Göteborgs universitet 1983. Docentur i neurofysiologi, Göteborgs universitet 1984. Under åren 1996-2018 verksam som överläkare med medicinskt ansvarig för avdelningen för Klinisk Neurofysiologi vid Universitetssjukhuset Örebro.

Magnus Nordin

Magnus Nordin

Klinisk neurofysiolog/Docent

Läkarexamen vid Uppsala universitet 1978. Legitimerad läkare 1980. Specialistkompetens i Klinisk neurofysiologi 1986. Medicine doktorsexamen i Klinisk neurofysiologi vid Uppsala universitet 1990. Docent i Klinisk neurofysiologi vid Uppsala universitet 1996. Klinisk neurofysiolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala 1981-1997. Klinisk neurofysiolog på Sahlgrenska sjukhuset 1997-2019 (från 1998 som överläkare). 2019- Konsult inom offentlig och privat verksamhet.

Karin Båtelson

Karin Båtelson

Klinisk neurofysiolog

Läkarexamen Göteborgs Universitet 1988. Legitimerad Läkare 1992. Specialist i Klinisk neurofysiologi 1998. Överläkare i Klinisk neurofysiologi sedan 2007. Ansvarig för Intraoperativ monitorering Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2005-2015. Tidigare ledamot i Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi samt i dess Utbildningsutskottet. President of Clinical Neurophysiology section UEMS (Specialitetsföreningarna i Europa) 2011-

Susanna Åkerlund

Susanna Åkerlund

Biomedicinsk analytiker

Biomedicinsk analytiker examen inom klinisk fysiologi och neurofysiologi, Malmö/Lund 1981. Legitimerad biomed analytiker 2006. Verksam som biomedicinsk analytiker på avd för klinisk neurofysiologi, Universitetssjukhuset Örebro 1981-2018. Bitr avd chef 2001-2016. Avd chef 2016-2018.

Lotta Svedholm

Lotta Svedholm

Sjuksköterska

Leg Sjuksköterska/Uroterapeut. Examen Sjuksköterskeprogrammet Högskolan i Borås 2005. Specialistutbildning Uroterapeut Göteborgs Universitet 2014. Sjuksköterska Kirurg/medicinkliniken SU/Östra Sjukhuset 2005-2007. Sjuksköterska på Urologkliniken vid Carlanderska 2007 -2019. Vårdenhetschef/sjuksköterska C-Medical Urologi Carlanderska 2019-2022.

Viktoria Eles

Viktoria Eles

Sjuksköterska

Leg Sjuksköterska. Examen Sjuksköterskeprogrammet 1993. Sjuksköterska Mölndals Kommun 1996-1999. Sjuksköterska på Kirurgiska Mottagningen 2003-2010. Sjuksköterska Skandia Vårdplanering 2012-2013. Sjuksköterska Capio Ortho Center Göteborg 2013-2020.

Furat Salman

Furat Salman

Fysioterapeut

Fysioterapeutexamen vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet 2009. Neuro- och rehabiliteringskliniken Södra Älvsborgs sjukhus 2009-2017. Arbetat framförallt med neurologi och stroke. Teamledare för akutrehabiliteringsgruppen på Fysioterapin Rehab Södra Älvsborgs sjukhus 2015-2017.

Helen Tobiasson

Helen Tobiasson

Undersköterska

Undersköterskeutbildning Munkebäck 1989. Undersköterska på Östra sjukhuset Urologi och kärlavdelning 1981-1997. Undersköterska Urologimottagningen SU 1997-2005. Undersköterska Regionhälsan Gyn och obstetrikmottagning 2006-2023.

Nils Ronnebro

Nils Ronnebro

Ekonomiassistent

Annika Karlsson

Annika Karlsson

Medicinsk sekreterare

Helena Granér

Helena Granér

Medicinsk Sekreterare

Praktisk information