Capio
Capio
Capio

Capio Ögons digitala remisshanteringssystem

Som ett led i att effektivisera vårdkedjan för våra patienter och remittenter, kan vi erbjuda en digital lösning för remisshantering, en lösning som många optiker redan använder flitigt. Lösningen kallar vi Selma, efter Sveriges första kvinnliga postiljon.

Med Selma kommer många fördelar; förkortar ledtider för remisser och därmed förkorta väntetiden för era kunder, ni slipper utskrifter av remisser och sparar in på kuvert och portokostnader. Dessutom får ni snabba digitala remissvar tillbaka. Så förutom att vara kundvänlig, process- och kostnadseffektiv, är Selma även resurs- och miljöbesparande! Naturligtvis är Selma helt kostnadsfritt för er.

Bakgrund

Bakgrunden till Selma är att en stor del av Capio Ögons remittenter består av optikerbutiker, och det fanns ingen gemensam digital remisshantering och dessutom arbetar vi i många olika journalsystem och lösningar. Vi såg ett stort behov av att kunna erbjuda en lösning för att hantera remissflödet, oavsett journalsystem.

En säker lösning för informationsutbyte – med primär målsättning att främja flödet kring remisser och remissvar.

Det här är en smidig lösning utan krångliga hårdvaruinstallationer som kan användas av såväl små som stora butiker. Det enda butiker behöver göra är att med hjälp av oss, installera en elektronisk skrivare.

Film om Selma - Capio Ögons digitala remisshanteringssystem. (Längd 1.47 min)

Vad innebär Selma?

Med Selma skickas remissen elektronisk via den installerade e-skrivaren och landar i en digital brevlåda hos vald Capio Ögon-enhet. Remissvaren skickas sedan digitalt från Capio Ögons enhet och landar i butikens digitala brevlåda som en PDF-fil.

Hur ansluter vi butiken till Selma?

  • För att ansluta butiken till Selma börjar man med att lägga en beställning via beställningsformuläret nedan.
  • Efter detta har vi en dialog kring införandet och huruvida butiken önskar hjälp med installation av e-skrivaren på plats eller digitalt.
  • Efter installationen, som tar mindre än 30 min, kan butiken börja använda Selma.

    Till beställningsformuläret

Vill du veta mer? 

Vi finns tillgängliga varje vardag för att svara på frågor, så tveka inte att kontakta oss.

Kontaktperson

Jessica Sjösten
E-post: jessica.sjosten@capio.se