Capio
Capio
Capio
Patient blir undersökt av läkare

Handsektionen

Välkommen till vårt handteam på Capio Ortho Center Skåne. Handkirurgisektionen består av handkirurg, fysioterapeut och arbetsterapeut där samtliga har lång erfarenhet av övre extremitetsskador och sjukdomar. Vår gedigna kliniska erfarenhet inom högspecialiserad vård ger oss möjlighet att erbjuda en komplett handkirurgisk bedömning, utredning, vid behov kirurgisk åtgärd samt rehabilitering.

Kontakta oss

Via vår digitala mottagning kan du enkelt kommunicera med vår personal.

Kontakta oss

Via vår digitala mottagning kan du enkelt kommunicera med vår personal.

Handteamet

Ante Mrkonjic

Ante Mrkonjic

Överläkare, med. dr handkirurgi

Ante är överläkare inom handkirurgi och disputerad med avhandling inom ämnet handledsskador. Han har lång erfarenhet av övre extremitetsproblematik generellt, innehar sedan många år tillbaka dubbelspecialitet inom handkirurgi/ ortopedi med djupgående, bred kunskap inom spasticitets- och rekonstruktionskirurgi, nerv- och ledbandsproblematik, reumakirurgi, artroplastik och trauma. Utöver det kliniska arbetet medverkar i utbildning och forskning på Lunds universitet.

Stefan Johansson

Stefan Johansson

Leg. fysioterapeut

Stefan är legitimerad fysioterapeut och tog examen 1996. Han har sedan dess arbetat med handrehabilitering på handkirurgiska kliniken i Malmö. Stefan har djupgående kliniska kunskaper inom handrehabilitering och är även medförfattare till boken ”Handrehabilitering” som kom ut 2023. Boken riktar sig till framförallt fysioterapeuter och arbetsterapeuter men även läkare som träffar patienter med skador och sjukdomar i händerna.

Freyja Kristjansdottir

Freyja Kristjansdottir

Leg. arbetsterapeut

Freyja är legitimerad arbetsterapeut och tog examen 1995. Hon har sedan dess arbetat med handrehabilitering på handkirurgiska kliniken i Malmö. Freyja har djupgående kliniska kunskaper inom handrehabilitering och även en masterexamen i arbetsterapi. Hon undervisar även blivande arbetsterapeuter på Lunds universitet i ämnet handrehabilitering.