Capio
Capio
Capio
Patient i reception

Capio Ortho Center Skånes mottagning

På mottagningen arbetar 20 ortopedspecialister, både fast anställda och konsulter, tillsammans med 9 undersköterskor och sjuksköterskor. Våra läkare är alla subspecialiserade inom olika områden såsom knä, axel, fot, hand, protes, idrott, rygg och nacke, vilket säkerställer att patienten får den absolut bästa specialistvården inom ortopedi och ryggkirurgi. Undersköterskorna och sjuksköterskorna har alla en lång erfarenhet av ortopedi och ortopedisk omvårdnad. En av våra undersköterskor är även utbildad gipstekniker och är ansvarig för vår gipsmottagning.

Läkare samtalar vid skrivbord
Läkare samtalar vid skrivbord

Vårt dagliga arbete

Vi betittar och behandlar dagligen runt 100 patienter. Vår ambition är att samma läkare ska följa patienten genom hela vårdförloppet för att ge patienten en kontinuitet och optimera patientsäkerheten.

  • Blir patienten anmäld för operation så kan vi för långväga resanden eller i enklare fall i anslutning till läkarbesöket på vår inskrivningsenhet förbereda patienten inför denna med provtagning, EKG och information. I de flesta fall sker dock inskrivningen vid ett särskilt besök som bokas i receptionen efter läkarbesöket. Efter inskrivningen tar en av våra tre operationskoordinatorer hand om planeringen av operationen.
  • På mottagningen erbjuder vi behandlingar såsom olika blockader i genomlysning och mindre kirurgiska ingrepp. Vi har även vår lokalanestesisal placerad på mottagningsenheten, där ingrepp som behöver ske i lokalbedövning utförs.
  • Vi träffar alla opererade patienter på en efterkontroll hos en sköterska för sårkontroll, suturtagning, gipsbyte eller omläggning.
  • En stor del av vårt arbete består av patientrådgivning, både via telefon men även digitalt genom vår app, där patienten kan skriva till oss dygnet runt. Vi håller även en kontinuerlig kontakt med våra försäkringsbolag genom vår gemensamma boknings- och kommunikationssajt Kuralink.

Vår ambition på mottagningen är att varje patient ska få det absolut bästa ortopediska omhändertagandet och servicen.

Våra medarbetare

Annika Ahlqvist

Annika Ahlqvist

Enhetschef mottagning, Leg. sjuksköterska. Fil. kand

Cecilia Bing

Cecilia Bing

Operationskoordinator, Leg. sjuksköterska

Claudia Dos Santos

Claudia Dos Santos

Undersköterska

Helena Mårtensson

Helena Mårtensson

Leg. sjuksköterska

Lis Johannesson

Lis Johannesson

Undersköterska

Lotta Thilander

Lotta Thilander

Undersköterska, gipstekniker

Paulina Trygg

Paulina Trygg

Operationskoordinator, Leg. sjuksköterska

Annika Jönsson

Annika Jönsson

Administrativ assistent

Cecilia Bargstädt

Cecilia Bargstädt

Operationskoordinator, Leg. sjuksköterska

Ida Falkesäter

Ida Falkesäter

Operationskoordinator, Leg. sjuksköterska

Julia Welin

Julia Welin

Leg. sjuksköterska