Capio
Capio
Capio
Patient förbereds för operation

Narkos och bedövning vid operation

Alla kirurgiska ingrepp behöver någon form av bedövning. Alla operationer kan utföras i narkos, men inte alla operationer kan utföras i lokalbedövning. Det är inte alltid riskfritt att få narkos och beroende på ingreppets art, inte nödvändigt heller. Förutom narkos och lokalbedövning kan man även använda sig av olika så kallade perifera nervblockader, ryggbedövning, sedering samt olika kombinationer av dem alla.  

Kontakta oss

Via vår digitala mottagning kan du enkelt kommunicera med vår personal.

Vilken bedövningsform som är lämpligast för just dig och den operation du ska genomgå avgörs av en narkosläkare som utifrån dina journalhandlingar går igenom din tidigare sjukhistoria, aktuell hälsodeklaration, blodprover, medicinlista samt självklart tar hänsyn till dina egna önskemål och tidigare narkoserfarenheter.

Ibland behövs det kompletteras med ytterligare undersökningar, som tex ultraljud av hjärta, eller göras medicinjusteringar avseende ditt blodtryck. Detta blir du blir meddelad i god tid före din operation. Du träffar din narkosläkare direkt preoperativt men vid särskilda önskemål kan man bli uppringd i hemmet några dagar före eller få komma på ett särskilt besök före sin operation.    

Vid narkos försätts kroppen i ett djupt medvetslöst tillstånd med hjälp av intravenösa läkemedel som ger både sömn och smärtlindring och i vissa fall även muskelslapphet vilket innebär att man erhåller  andningshjälp med hjälp av en maskin, en så kallad ventilator. Andning, puls, blodtryck, syresättning, temperatur, vätsketillförsel samt mängd  narkosmedel övervakas noggrant av en narkossköterska och narkosläkare under hela din operation.  

Narkos är nödvändig vid större ingrepp som buk och ryggkirurgi medan vid tex hand, höft/knä eller fotkirurgi kan det räcka med att bedöva själva armen (plexus blockad) eller foten (ankelblockad). Vid höft/knäprotes-kirurgi kan man få en ryggbedövning (spinal bedövning) som bedövar hela nedre delen av kroppen. Samtliga nervblockader och ryggbedövning varar längre än operationen i sig och ger god postoperativ smärtlindring med minskat behov av övriga smärtstillande mediciner, som i sig kan ha tråkiga biverkningar som tex illamående. Under narkos och före väckning, i de fall då nervblockad ej kan tillämpas, tillförs oftast lokalbedövning i och omkring det opererade området, vilket är ett bra komplement till sedvanlig postoperativ smärtlindring som sprutor och tabletter. 

Av psykologiska skäl önskar ibland en del patienter narkos fast det egentligen hade räckt med tex en nervblockad. I sådana fall kan bedövningen kombineras med en så kallad sedering. Sedering innebär att man under operationen förutom nervblockaden erhåller intravenöst sömnmedel i lagom mängd så att man kan sova under operationen ändå, men kan fortsätta att andas själv utan hjälp av en ventilator. Denna kombination med sedering och ryggbedövning är väldigt vanlig och uppskattad vid tex höft/knä protes kirurgi.  

Alla perifera nervblockader utförs av en narkosläkare på ett säkert och kontrollerat sätt med hjälp av en ultraljudsapparat och kan göras under narkos, sedering eller vaket. Ryggbedövning utförs oftast under sedering och gör inte ont förutom att man känner själva hudsticket.  

Våra narkosläkare är samtliga specialister med mångårig erfarenhet av både offentlig och privat sjukvård. Vi följer nationella riktlinjer avseende det perioperativa omhändertagandet, ser till att upprätthålla vår kliniska kompetens genom regelbunden tjänstgöring inom den offentliga sjukvården och håller oss kontinuerligt uppdaterade inom aktuell forskning och nya studier. 

Vårt mål är att få dig som patient att känna dig trygg, sedd och hörd, mitt i den oro som en operation kan innebära. Du kan lita på att vi kommer att ta hand om dig på ett säkert och professionellt sätt. Hjärtligt välkommen till vår operationsavdelning.

Kontakta oss

Via vår digitala mottagning kan du enkelt kommunicera med vår personal.

Anestesiteamet

Linda Andersson

Linda Andersson

Enhetschef anestesi, Leg. anestesisjuksköterska

Edyta Merisson

Edyta Merisson

Överläkare, huvudansvarig narkosläkare

Cecilie Lykken

Cecilie Lykken

Leg. anestesisjuksköterska

Elfrida Worsch

Elfrida Worsch

Leg. anestesisjuksköterska

Jonas Prishoff

Jonas Prishoff

Leg. anestesisjuksköterska

Malin Augustinsson

Malin Augustinsson

Leg. anestesisjuksköterska

Maria Holmström

Maria Holmström

Leg. anestesisjuksköterska

Sofia Bengtsson

Sofia Bengtsson

Leg. anestesisjuksköterska

Anna-Lena Vilhelmsson

Anna-Lena Vilhelmsson

Leg. anestesisjuksköterska