Capio
Capio
Capio

Benbanken på Capio Ortopediska Huset

I samband med höftprotesoperation kan du donera den utslitna höftkulan till vår benbank. Höftkulan kan sedan användas vid andra komplicerade operationer för att ersätta saknat ben, till exempel vid tumörkirurgi, allvarliga benbrott eller komplicerade ryggoperationer.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en ortopedisk specialistklinik i Stockholm med målet att förbättra hälsan och höja livskvaliteten för alla våra patienter.

Vi har på Capio Ortopediska Huset i samarbete med Region Stockholm en vävnadsinrättning för ben, en så kallad benbank. Där sparas de höftkulor som efter en medicinsk utredning och patientens medgivande tas tillvara i samband med en höftprotesoperation. Dessa kan sedan användas vid andra komplicerade operationer, till exempel tumörkirurgi, allvarliga benbrott eller komplicerade ryggoperationer för att ersätta saknat ben. Tidigare har Region Stockholm vid behov importerat den här typen av ben från andra delar av landet, eller till och med från andra delar av världen, men tack vare ett samarbete med region Stockholm kan Capio Ortopediska Huset nu alltså bidra till att tillgodose detta lokalt.

Om du planeras för en operation för höftledsprotes på Capio Ortopediska Huset kommer du att få en fråga om du är villig att donera den utslitna höftkulan. Man får då svara på ett antal frågor i ett formulär och skriva under ett medgivande, vilket också innebär ett medgivande till provtagning för att utesluta överförbar smitta. Om du inte vill donera skickas den till förbränning.

Omhändertagandet och användandet av donerat ben är noga reglerad i lag och sker under tillsyn av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). De författningar som i huvudsak styr verksamheten är SOSFS (Socialstyrelsens författningssamling) 2009:30 och 2009:31.

Ytterligare läsning finns på: www.vavnad.se

Tack för din medverkan!

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en ortopedisk specialistklinik i Stockholm med målet att förbättra hälsan och höja livskvaliteten för alla våra patienter.