Capio
Capio
Capio
Bild på datorstödd knäkirurgi

Robotkirurgi

Capio Ortopediska Huset är ledande i Sverige på datorstödda knäprotesoperationer, sk. ”Robot”.

Att med datorstödd hjälp förbättra precisionen vid olika typer av operationer, sk ”robotkirurgi”, har blivit allt vanligare under 2000 talet. Inom exempelvis urologisk kirurgi är metoden nu helt dominerande och tekniken utvecklas mycket snabbt till andra specialiteter.

Inom ortopedisk kirurgi ser vi samma sak hända, allt fler efterfrågar den precision och förutsägbarhet som en datorstödd operation kan ge. Metoden är mycket väldokumenterad och det produceras mer än 200 vetenskapliga artiklar per år i ämnet. I Sverige introducerades tekniken för några år sedan och används på Sahlgrenska Universitetssjukhuset- Mölndal. Den typ av knä-robot som Capio Ortopediska huset använder tillhör den senaste generationen och har nyttjats vid ca 18.000 operationer i USA och Europa.

Capio Ortopediska Huset är första klinik i Stockholm att kunna erbjuda denna teknik.

Operationerna görs av klinikens skickliga kirurger som har en lång och gedigen erfarenhet av knäproteskirurgi, där man nu alltså kan få ytterligare precision med hjälp av knä-roboten.

- Blickar man 10-15 år framåt i tiden är jag helt övertygad om att robotkirurgi kommer vara gold standard vid alla typer av knäprotesoperationer i Sverige, säger Martin Thorsell ortoped och verksamhetschef på Capio Ortopediska Huset. Jag är väldigt glad och stolt över att nu kunna erbjuda detta även till våra patienter

Referenser: Robotics in Total Knee Arthroplasty. Bautista M, Manrique J, Hozack WJ. J Knee Surg. 2019 Jul;32(7):600-606. Alignment in total knee arthroplasty. Oussedik S, Abdel MP, Victor J, Pagnano MW, Haddad FS. Bone Joint J. 2020 Mar;102-B(3):276-279.

The current state of robotics in total knee arthroplasty. St Mart JP, Goh EL. EFORT Open Rev. 2021 Apr 1;6(4):270-279