Capio
Capio
Capio

Våra läkare

Våra läkare är specialiserade inom narkos och ortopedi och alla har mångårig yrkeserfarenhet. Flera av våra specialister har tjänstgjort som överläkare.

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en ortopedisk specialistklinik i Stockholm med målet att förbättra hälsan och höja livskvaliteten för alla våra patienter.

 
Martin Thorsell Ferenc Schneider Lars Jonsson
Verksamhetschef sedan 2017. Specialist Ortopedi sedan 2006. Tidigare bitr. verksamhetschef på Ortopedkliniken Capio S:t Görans sjukhus. Specialiserad på ledplastiker i höft & knä sedan 2008. Publicerat vetenskapliga artiklar kring ämnet höft- & knäproteskirurgi. Specialist i ortopedi. Specialiserad på ledplastiker i höft & knä. Specialist i ortopedi sedan 1996. Specialiserad på ledplastiker i höft & knä. Tidigare arbetat som ortoped & överläkare på Capio St Görans sjukhus, Löwenströmska sjukhuset & har även varit verksam som ortopedkirurg i England. Bedrivit kvalitetsarbeten för att minska blödning efter höft- & knäproteskirurgi. Specialiserad på ledplastiker i höft & knä.
     
Kristian Xintaris Stefan Ljunggren Thomas Risberg
Medicinsk ansvarig läkare för fotsektionen. Specialist i Ortopedi sedan 2012. Tjänstgjort vid Falu Lasarett, Örebro universitetssjukhus & som överläkare på Södertälje sjukhus. Medlem i svenska & europeiska fotföreningarna. Styrgruppsmedlem svenska fotledsregistret. Inriktad på diagnostik & behandling av avancerade fotkirurgiska diagnoser med särskilt intresse inom artroskopisk fotkirurgi. Specialist i ortopedi sedan 1996. Tjänstgjort som överläkare & ansvarig för ortopediverksamheten på Södertälje sjukhus.
Doktorerat på Karolinska Institutet. Medicinskt ansvarig för dagkirurgiska enheten, mest inriktad på avancerade artroskopiska operationer i axelled & knäled samt handkirurgi. Utför även diagnostiska ultraljudsundersökningar
Specialist i ortopedi sedan 2010. Tidigare tjänstgjort på bl a Södertälje sjukhus & Cityakuten Ortopedicenter.
Inriktad på artroskopisk kirurgi i axlar & knän.
Utför även handkirurgiska ingrepp samt diagnostiska ultraljudsundersökningar.
     
Mia Pellovaara Petter Ek Alexandra Thune
Specialist i ortopedi sedan 2013. Sedan dess inriktad på fotkirurgi inklusive avancerade fotkirurgiska diagnoser. Innan detta arbetat med käk- & plastikkirurgi vid Sunderby sjukhus & Akademiska sjukhuset i Uppsala. Specialist i ortopedi sedan 2015. Tidigare tjänstgjort vid Helsingborgs Lasarett och Capio S:t Görans sjukhus. Inriktning på diagnostik & behandling av avancerade fotkirurgiska diagnoser. Specialist i ortopedi sedan 2018. Sedan dess inriktad på diagnostik & behandling av fotkirurgiska diagnoser. Tidigare tjänstgjort vid Danderyds sjukhus.
     
Aamir Mahdi Nicolas Martinez Pär Nordell
Specialist i ortopedi sedan 2012. Inriktning höft & knäproteskirurgi. Tidigare tjänstgjort vid Örebro Universitetssjukhus & Södertälje sjukhus. Disputerat på nöjdheten efter knäplastikoperation (PhD). Medlem i Europeiska (FEBOT), Engelska (FRCS) & amerikanska (FACS) ortopedi- & kirurgiföreningarna. Specialiserad på ledplastiker i höft & knä. Specialist i ortopedi sedan 2002. Tidigare tjänstgjort som biträdande överläkare på Karolinska Sjukhuset fram till 2021, där ansvarig för knäprotesrevisioner. Disputerat på Karolinska institutet 2016 på en avhandling om ledytesparande knäprotesoperationer. Specialiserad på ledplastiker i höft och knä. Specialist i ortopedisk kirurgi sedan 1990. Tidigare arbetat som ortoped och överläkare på Södersjukhuset och Täby närsjukhus och även som medicinsk sakkunnig på försäkringskassan. Publicerat vetenskapliga artiklar.
     
Johan Sandberg Anders Söderlund Dick Sjögren
Specialist i anestesi & intensivvård sedan 1993. Ansvarar för narkos & bedövning i samband med operation. Har även narkosbedömningsmottagning för patienternas säkerhet inför större operationer. Specialist i anestesi & intensivvård. Ansvar för narkos & bedövning i samband med operation. Har även narkosbedömnings-mottagning för patienternas säkerhet inför större operationer. Specialist i Anestesiologi & Intensivvård sedan 1997. Ansvar för narkos & bedövning i samband med operation. Har även narkosbedömningsmottagning för patienternas säkerhet inför större operationer.
     
     
     
     
     
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan vi hjälpa?

Vi är en ortopedisk specialistklinik i Stockholm med målet att förbättra hälsan och höja livskvaliteten för alla våra patienter.