Våra läkare

Våra läkare är specialiserade inom narkos och ortopedi och alla har mångårig yrkeserfarenhet. Flera av våra specialister har tjänstgjort som överläkare.

 

Martin Thorsell
Verksamhetschef sedan 2017. Specialist i Ortopedi sedan 2006. Tidigare biträdande verksamhetschef på Ortopedkliniken Capio S:t Görans sjukhus. Specialiserad på ledplastiker i höft och knä sedan 2008. Publicerat vetenskapliga artiklar kring ämnet höft- och knäproteskirurgi.

Johan Karlsson
Medicinskt ansvarig läkare sedan 2016. Specialiserad sedan år 2000 på ledplastiker i höft och knä. Tidigare tjänstgjort på Capio St Görans sjukhus och Södersjukhuset. Under åren 2004-2007 verksam inom ortopedisk kirurgi på Capio New Hall Hospital och Cheshire & Merseyside NHS treatment centre i England. Ansvarig för sverigeledande arbete avseende höft- och knäprotesoperationer i dagkirurgi.

Lars Jonsson
Specialist i ortopedi sedan 1996. Specialiserad på ledplastiker i höft och knä. Tidigare arbetat som ortoped och överläkare på Capio St Görans sjukhus, Löwenströmska sjukhuset och har även varit verksam som ortopedkirurg i England. Bedrivit kvalitetsarbeten för att minska blödning efter höft- och knäproteskirurgi. Specialiserad på ledplastiker i höft och knä.
     
     
Kristian Xintaris
Medicinsk ansvarig läkare för fotsektionen. Specialist i Ortopedi sedan 2012. Tidigare tjänstgjort vid Falu Lasarett, Örebro universitetssjukhus och som överläkare på Södertälje. Medlem i svenska och europeiska fotföreningarna. Styrgruppsmedlem i svenska fotledsregistret. Inriktad på diagnostik och behandling av avancerade fotkirurgiska diagnoser med särskilt intresse inom artroskopisk fotkirurgi.
Stefan Ljunggren
Specialist i ortopedi sedan 1996. Tjänstgjort som överläkare och ansvarig för ortopediverksamheten på Södertälje sjukhus. Doktorerat på Karolinska Institutet. Medicinskt ansvarig för dagkirurgiska enheten, mest inriktad på avancerade artroskopiska operationer i axelled och knäled samt handkirurgi. Utför även diagnostiska ultraljudsundersökningar
 
Thomas Risberg
Specialist i ortopedi sedan 2010. Tidigare tjänstgjort på bl a Södertälje sjukhus och Cityakuten Ortopedicenter.
Inriktad på artroskopisk kirurgi i axlar och knän, inklusive korsbandskirurgi.
Utför även handkirurgiska ingrepp samt diagnostiska ultraljudsundersökningar.
     
     
Mia Pellovaara
Specialist i ortopedi sedan 2013. Sedan dess inriktad på fotkirurgi inklusive avancerade fotkirurgiska diagnoser. Innan detta arbetat med käk- och plastikkirurgi vid Sunderby sjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Petter Ek
Specialist i ortopedi sedan 2015. Tidigare tjänstgjort vid Helsingborgs Lasarett och Capio S:t Görans sjukhus. Inriktning på diagnostik och behandling av avancerade fotkirurgiska diagnoser.
Alexandra Thune
Specialist i ortopedi sedan 2018. Sedan dess inriktad på diagnostik och behandling av fotkirurgiska diagnoser. Tidigare tjänstgjort vid Danderyds sjukhus.
 
     
     
Aamir Mahdi
Specialist i ortopedi sedan 2012. Inriktning höft och knäproteskirurgi. Tidigare tjänstgjort vid Örebro Universitetssjukhus och Södertälje sjukhus. Disputerat på nöjdheten efter knäplastikoperation (PhD). Medlem i Europeiska(FEBOT), Engelska (FRCS) och amerikanska (FACS) ortopedi- och kirurgiföreningarna. Specialiserad på ledplastiker i höft och knä.

Nicolas Martinez
Specialist i ortopedi sedan 2002. Tidigare tjänstgjort som biträdande överläkare på Karolinska Sjukhuset fram till 2021, där ansvarig för knäprotesrevisioner.
Disputerat på Karolinska institutet 2016 på en avhandling om ledytesparande knäprotesoperationer. Specialiserad på ledplastiker i höft och knä.

Johan Sandberg
Specialist i anestesi och intensivvård sedan 1993. Ansvarar för narkos och bedövning i samband med operation. Har även narkosbedömningsmottagning för patienternas säkerhet inför de större operationerna.
     
     
Ronnie Ulvenhag
Medicinskt ansvarig anestesiläkare. Specialist i anestesi och intensivvård. Ansvar för narkos och bedövning i samband med operation. Har även narkosbedömningsmottagning för patienternas säkerhet inför de större operationerna.
Anders Söderlund
Specialist i anestesi och intensivvård. Ansvar för narkos och bedövning i samband med operation. Har även narkosbedömningsmottagning för patienternas säkerhet inför de större operationerna.
Dick Sjögren
Specialist i Anestesiologi och Intensivvård sedan 1997. Ansvar för narkos och bedövning i samband med operation. Har även narkosbedömningsmottagning för patienternas säkerhet inför de större operationerna.