Capio
Capio
pappa med dotter

Artikel i Aftonbladet med Liv Lagerholm – Om hur mycket vuxna ska lägga sig i barnens relationer

Liv Lagerholm, psykolog och enhetschef för Capio Alvas Psykologienheter för barn och ungdomar, har i en artikel på Aftonbladet Plus gett råd kring hur mycket man kan lägga sig i sina barns relationer.

I artikeln tas ämnet oro för barns relationer upp och framförallt när det gäller barnens sociala liv. Nedan kommer en sammanfattning av artikeln. 

Liv Lagerholm, leg. psykolog och enhetschef, förklarar att man som förälder inte kan styra helt och hållet med vem eller vilka ens barn umgås med, men att man däremot kan finnas där och lyssna på dem, och ibland även guida dem.

Vikten av att barn får ha olika personer runt sig och i samband med det också få utforska olika relationer är en viktig del i utvecklingen. Men under tidens gång kommer barnet mest troligt att bli besviken, arg och sårad. Då behöver man finnas där och stötta, och i vissa fall även ge råd. Tycker man själv att detta känns svårt kan man alltid sträcka ut en hand till skolans kurator. 

Om att sätta gränser 

Att sätta gränser är också något som tas upp i artikeln, dvs. att om barnet är på väg i en riktning som är skadligt eller på andra sätt farliga för barnet eller andra barn behöver man sätta gränser. Men i stort är det bra för barn att få skapa sig egna erfarenheter, både negativa och postiva. Saker och ting blir nämligen inte alltid som man tänkt sig, men det blir till lärdomar, säger Liv Lagerholm. 

Det är däremot viktigt att inte "lägga sig i" för ofta, utan enbart försöka göra det när handlar om illa behandling av eller emot ditt barn.

Liv fortsätter att berätta att om man har investerat tid och lyssnat på sitt barn, varit en närvarande förälder så är det sannolikt att barnet kommer till dig om det är något som känns fel eller jobbigt. 

Vad som menas med att finnas där är bland annat lyssna till barnet, ställa frågor men inte vara dömande. Gällande positiva stunder är det viktigt att bekräfta och även uppmuntra barnet. Detta ger i sin tur barnet en bra grund inför vuxenlivet. 

Hjälp barnet att hitta andra med samma intresse

När det kommer till utfrysning och mobbning är det först och främst viktigt att ta kontakta skolhälsoteamet. Handlar det däremot om att barnet har svårigheter med att hitta kompisar kan det som vuxen vara bra att försöka hitta andra sammanhang och platser där barnet kan hitta andra som har samma intressen. 

När barnet börjar bli äldre och får fler och andra relationer, som exempelvis en flick- eller pojkvän kan det som vuxen vara läge att "lägga sig i" om det finns oro kring att relationen inte är schysst eller jämlik. Då kan det vara bra att ställa frågor om hur barnet uppfattar vissa saker, men utan att skuldbelägga eller döma. Ibland kan det också vara läge att prata med barnets pojk- eller flickvän. 

Sociala medier och onlinespel – Snoka inte

Med åldern är det också vanligt att tid och umgänge spenderas mer i sociala medier men även i onlinespel och på spelforum. Det kan kännas som en stor och svåröverskådlig värld, för både vuxna och barn. Men här menar Liv Lagerholm att nyckeln till detta är att prata mycket om det hemma, om vad som händer i apparna/spelen. Om något känns konstigt eller fel be om att få titta på det tillsammans med barnet. Att på egen hand börja övervaka och snoka i barnets mobil kan ger ingen bra effekt i längden, det blir ofta omvänd effekt. Liv menar att det är bättre att bygga upp ett förtroende och tillit och på så sätt visa barnet respekt. 

Läs hela artikeln på Aftonbladet om du är pluskund