Capio
Capio

Psykiatri & Psykologi

Vi erbjuder psykiatrisk öppen- och slutenvård för dig som behöver insatser som inte kan erbjudas på din vårdcentral. Vi erbjuder även psykologinsatser samt neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD för barn och unga som är aktuella patienter inom den barn- och ungdomsmedicinska verksamheten.