Capio
Capio
Capio
Promenerande par håller varandra i handen

Anhörig

Psykisk sjukdom drabbar inte bara den som är sjuk. På Capio Psykiatris mottagningar finns närståendeombud som kan stötta dig som är anhörig. Vi arbetar också för ett stärkt barnperspektiv genom vårt barnombud.

Hur kan vi hjälpa?

Vi erbjuder psykiatrisk vård för dig som har kvar dina besvär trots behandling på vårdcentralen.

Närståendeombud

Hos oss finns ett närståendeombud vid varje mottagning. Det är en person som är speciellt utsedd för att ge stöd och råd till dig som är anhörig. Alla våra närståendeombud är själva behandlare inom psykiatrin. Närståendeombudet kan bland annat ge råd och stöd och informera om verksamheternas behandlingsutbud.

Närstående är alltid välkomna till mottagningen med patientens godkännande.

Barnombud

Vi har barnombud på alla våra mottagningar. Barnombudets uppgift är bland annat att bidra till att barnperspektivet stärks genom att informera övriga medarbetare fortlöpande om lagstiftningen, om barn som är närstående och deras rättigheter. Vi erbjuder informationssamtal för att stödja föräldrar och barn i att öppet kunna prata med varandra. Vid misstanke om att ett barn far illa görs alltid en anmälan till socialtjänsten.

Anhörigträff

På många av våra mottagningar kan du som är närstående delta i en anhörigträff tillsammans med patienten. Under en sådan träff beskriver vi bland annat diagnosen och pratar om hur du kan vara ett stöd och de utmaningar du ställs inför som anhörig. 

Stödorganisationer

För att åstadkomma en bra och säker behandling för varje enskild individ kan det ibland krävas en långtgående samverkan mellan oss och andra verksamheter. Det kan vara socialtjänsten, psykiatrin, andra vårdinstanser, polis, kriminalvård eller frivilligorganisationer. 

- Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser.

 - Ger stöd till människor med ångest och till deras närstående samt verkar för deras intressen i samhället.

 -  Ideell organisation med medlemmar som har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete.

 - Många har ingen att tala med när det gäller självmord. Hos oss kan du tala om sorgen, saknaden och låta den få ta plats i ditt liv. 

 - Intresseorganisationen för personer med Neuropsykiatriska funktionshinder, anhöriga och yrkesverksamma. 

 - Ideell förening som har till uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. 

Autism och Aspbergsförbundet - Arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

 - Lokalavdelning inom Riksförbundet Balans och omfattar Stockholms län. En förening för dig med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen eller som närstående/vän.

 - Verksamheten bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande inom området och påverka för bättre vård.

Hur kan vi hjälpa?

Vi erbjuder psykiatrisk vård för dig som har kvar dina besvär trots behandling på vårdcentralen.