Capio
Capio
Capio
Äldremottagningen på Capio vårdcentral Axess

Äldremottagningen på Capio Axess – där det lilla har stor betydelse

På Capio Vårdcentral Axess finns en Äldremottagning som Åsa Torstensson, leg. sjuksköterska, har varit med och startat upp. Här jobbar även hennes kollega Biljana Markovic, undersköterska. Här berättar de om hur verksamheten ser ut, vad de kan hjälpa till med och hur man kan komma i kontakt med dem.

Capio Vårdcentral Axess

Välkommen till din vårdcentral i Haga.

Berätta lite om Äldremottagningen?

Att ha en äldremottagning är ett sätt för de äldre att komma i kontakt på ett lättare sätt. Det finns ett aktivt samarbete vårdcentralen och mottagningen sinsemellan – läkare, sjuksköterskor undersköterskor finns att tillgå och framför allt alla läkare är med på detta. Det som är specifikt för Äldremottagningen på Capio vårdcentral Axess är att jag även är med i Mariaträffen som är ett samarbete med Göteborgs Stad. Dit går jag en gång i månaden och träffar de som är över 65 år. På dessa träffar får personer exempelvis ställa frågor och ta blodtryck. Det är ett fint initiativ där man kan fånga upp de som inte sökt vård på ett tag, men som behöver komma i kontakt med vården på grund av exempelvis högt blodtryck, säger Åsa Torstensson.

Vilken typ av vård sker på Äldremottagningen?

På Äldremottagningen gör vi allt ifrån årskontroller till att ta blodtryck. Vi pratar igenom patienternas hälsa, tar EKG och lägger om sår. Även diskussion om hjälpmedel kommer upp ibland och då tar jag kontakt med rehabmottagningen. Vi har även ett bra samarbete med hemtjänsten och hemsjukvården, och bevakar även ett gemensamt system där vi ser när våra äldre ligger på sjukhus samt när de skrivs ut och behöver uppföljning hos oss, säger Åsa Torstensson.

Hur kommer man i kontakt med Äldremottagningen och hur ser tillgängligheten ut?

Många äldre är digitala i dag och kan skriva till oss via 1177 eller via vår app. Men vi skickar också ut brev till alla som är 75 år och äldre med information om att vi finns. Vi har telefontider fyra dagar i veckan där man kommer fram direkt till mig. Det finns ingen kö, utan är jag i ett samtal så kan de ringa igen eller så ringer jag upp. Vi gör även hembesök vilket är väldigt uppskattat. Det är roligt att det är så varierande och det är fint att veta att de äldres välbefinnande förbättras. Vi har tid att sitta ner och prata och finnas där på ett annat sätt än på andra ställen. Om man ber om mig specifikt så får jag alltid kontakt. Äldre behöver snabbare vård och då kan de få tillgång till medicinsk bedömning enkelt och smidigt, säger Åsa Torstensson.

Vad får ni för feedback från patienterna?

Vi får så fin feedback. Det som är enkelt för oss och som vi tycker är något litet, betyder väldigt mycket för patienterna – inte minst att vi ser och hör dom.  Det blir en trygghet och man knyter en väldigt fin kontakt. Det är många som frågar om jag jobbar när de tar kontakt med mottagningen, det tycker jag är väldigt kul – att det man gör är uppskattat, säger Åsa Torstensson.

Är det något mer som ni vill lyfta lite extra?

Det händer mycket på Äldremottagningen. Till exempel planerar vi att ha föreläsning för äldre i grupp. Vi har även Hälsobingo där de äldre får i uppgift att till exempel gå på gympa eller träffa en ny människa och sedan rapportera tillbaka till oss. Vi har även en KBT-terapeut som har en grupp som heter livsberättargruppen. Där träffas alla tillsammans och får prata om ett visst ämne med sin grupp. Dessa initiativ har vi i personalen själva kommit fram till att de äldre skulle må bra av, säger Biljana Markovic.   
 

Capio Vårdcentral Axess

Välkommen till din vårdcentral i Haga.