Capio
Capio
Capio
Läkare på Allejouren

Capio Alléjouren – Tillgänglig vård för enklare akuta besvär

Efter att Capio Vårdcentral Axess stänger för dagen, öppnar Capio Alléjouren. Jourverksamheten har öppet på vardagar mellan kl. 17–22 och på helgerna mellan kl. 10–16. Alléjourens uppdrag är att hjälpa patienter med enklare, akuta besvär som inte kan vänta till nästkommande vardag.

Capio Vårdcentral Axess

Välkommen till din vårdcentral i Haga.

En av jourmottagningens allmänspecialist och medicinsk ansvarig läkare är Jasper Daemen. Jasper arbetar på både vårdcentralen och jourmottagningen sedan januari 2021. Här berättar han om när man ska vända sig till jourcentralen och hur man kommer i kontakt med dem. 

Berätta lite om Alléjouren?

På Alléjouren jobbar 2–3 läkare och 3–4 sjuksköterskor/undersköterskor. Många som arbetar på jourcentral har vana av att arbeta inom primärvården. Vi har även personal från till exempel Sahlgrenska som också jobbar på timmar. 

Vilka är de vanligaste sökorsakerna?

De som söker sig till jourcentralen har enklare besvär som inte ska kräva utredning och därför blir det ofta korta besök. De vanligaste orsakerna till att man söker sig till Alléjouren är framför allt infektioner – det kan ju inte vänta. Annars är det akuta skador, trauman och sårskador, säger Jasper Daemen.

Hur kommer man i kontakt med Alléjouren?

Det finns många vägar in till oss. Antingen kommer man hit på så kallad drop-in eller så kan man komma hit via 1177 rådgivning. Du kan även ringa till Alléjouren och personalen svarar om de inte sitter i patientmöte. Nytt för jourmottagningen är att du även kan boka en preliminär tid via Alléjourens hemsida. Drop-in är dock det vanligaste sättet patienterna kommer hit på, säger Jasper Daemen.  

Vilka kan söka sig till er?

Alléjourens upptagningsområde är centrum, men alla är välkomna med enklare akuta besvär. Patientavgiften kan däremot variera beroende på vart man är listad. När man söker sig hit så ska det vara för saker som inte kan vänta tills imorgon eftersom vi inte gör några utredningar utöver det akuta, fortsätter Jasper Daemen.  

Hur ser tillgängligheten ut?  

Jag har faktiskt aldrig varit med om att vi inte haft några patienter på Alléjouren. Normalt flöde är runt 40–50 patienter och när vi har mycket att göra så är det runt 80 patienter. Men eftersom vi kan ta emot runt 5 patienter i timmen, kan vi också hjälpa många med bedömning och rådgivning, avslutar Jasper Daemen.  
 

Capio Vårdcentral Axess

Välkommen till din vårdcentral i Haga.