Capio
Capio
Capio
Läkare undersöker barn

Capio Vårdcentral Halmstad – vårdcentralen som verkligen ser sina patienter

Susanne Svensson har varit verksamhetschef på Capio Vårdcentral Halmstad i fyra år. Här får hon både mandat och möjligheten att ta snabba beslut, något hon uppskattar väldigt mycket. Här berättar hon om deras lättakut som gör vårdcentralen än mer tillgänglig för patienterna och om en kultur som gör både medarbetare och patienter trygga.

Capio Vårdcentral Halmstad

Vårdcentralen som verkligen ser sina patienter

Capio Vårdcentral Halmstad är en komplett vårdcentral. Här finns fast personal, en stor läkarstab med både utbildningsläkare och allmänspecialister. Det är en kompetent bemanning som trivs väldigt bra med att jobba ihop, vilket inger en trygghet hos patienterna. Här ser man varje person – från första steget in genom dörrarna till efter besöket. 

100% tillgänglighet, fysiskt som digitalt

- Vi har 100% tillgänglighet i telefon och 4–8 minuters svarstid i Flow. Vi har även en lättakut på förmiddag och eftermiddag där man kan komma till oss, ta en nummerlapp och bli bedömd av en sjuksköterska där även en läkare är tillgänglig om det skulle behövas, säger Susanne. 

På vårdcentralen finns även en infektionsmottagning. Har man infektionssymtom ringer man till oss, läkaren gör en bedömning och om behov finns får man en tid redan på eftermiddagen. Utöver infektionsmottagningen finns även akuta och halvakuta tider varje dag samt planerade tider några veckor framåt. 

Fin respons från patienterna

- Vi får nästan aldrig några klagomål, vilket är väldigt bra för att vara en så stor vårdcentral som vi faktiskt är. Patienterna är nöjda och säger att de blir väl omhändertagna. Framför allt är det bemötandet och tillgängligheten vi har fått mest positiv feedback på, säger Susanne. 

På vårdcentralen är man inte heller rädd för att förändra och utveckla utefter patienternas behov. Lättakuten är ett gott exempel på detta och gör att patienter vill komma hit eftersom tillgängligheten är så bra. Ett annat exempel är att man inte lägger hela ansvaret på patienten, har man ringt till vårdcentralen ringer alltid någon från vårdcentralen upp om det finns ytterligare behov av kontakt.

- Vi ber aldrig en patient att ringa tillbaka till oss. Antingen hjälper vi dem direkt eller så ringer vi upp. Till exempel om vi har en infektionspatient som inte behöver komma in direkt, då ringer vi dem dagen efter för att höra hur de mår och tar ett nytt beslut, säger Susanne.

Inkludering och roligt på jobbet smittar av sig

Susanne trycker också på att kulturen är vad som särskiljer dem från andra vårdcentraler. Man har väldigt roligt på jobbet och det är en god stämning samt ingen gruppindelning. Om man är ny på jobbet eller studerande så blir man väl omhändertagen och känner sig som en i gänget direkt. 

- Detta är väldigt viktigt eftersom stämningen som finns på en vårdcentral smittar av sig på patienterna. Vår varma energi känns i korridorerna och i väntrummen. Vi ser verkligen våra patienter, vilket är jätteviktigt för att inge en trygghet, avslutar Susanne.  

Capio Vårdcentral Halmstad

Vårdcentralen som verkligen ser sina patienter