Capio
Capio

John Sandin, ST-läkare Capio Vårdcentral Vasastaden

”Jag tycker det är väldigt kul att vi ofta får höra att våra patienter är nöjda.”

Capio Vårdcentral Vasastaden

Välkommen till din vårdcentral i Linköping.

Hur ser verksamheten ut som du jobbar på?   

Jag jobbar på Capio Vårdcentral Vasastaden i Linköping som ST-läkare inom allmänmedicin. Det är en nyöppnad vårdcentral som är utvecklad rent lokalmässigt på ett annat sätt än den traditionella vårdcentralen. Den är liten och vi läkare sitter tillsammans i ett öppet kontorslandskap. Det är en lugn och behaglig arbetsmiljö med korta beslutsvägar, vilket bidrar till en bättre sammanhållning oss emellan och inger trygghet hos patienterna. Vi har bra bemanning och hög kompetens hos personal i alla yrkeskategorier – sjuksköterskor, läkare, kuratorer, dietister, fotvård och BVC. Vi är organiserade i olika team för att kunna anpassa vården efter patienternas behov, så som diabetesteam och astmateam. 

Är det enkelt att få tid på vårdcentralen? 

Ja! Vi har 100% tillgänglighet, vilket känns jättebra. Vi har ju flera kontaktvägar så som telefon, chattfunktion och 1177. Den höga tillgängligheten ger en känsla av trygghet till våra patienter – att vi finns tillgängliga när de verkligen behöver det. Vi har även hög kontinuitet. Alla patienter har en namngiven, fast läkarkontakt. Det bidrar till flera positiva effekter, till exempel att det blir en bättre kvalitet på vården. Forskning visar ju på att kontinuitet gör att hälso- och sjukvårdskostnaderna minskar och att det är lägre risk för patienterna att åka in till akuten eller läggas in på sjukhus.  

Vad är det bästa med att jobba på Capio Vårdcentral Vasastaden? 

Kollegorna. Vi läkare sitter tätt ihop, vilket bidrar till en stimulerande utvecklingsmiljö. Vi hjälper, handleder, utbildar och komplettera varandra. Vi har en bra sammanhållning och korta kommunikationsvägar mellan yrkeskategorierna, vilket gör vårt arbete mer effektivt då vi alla är så pass nära varandra. 

Är det något mer som du vill lyfta lite extra?  

Jag tycker det är väldigt kul att vi ofta får höra att våra patienter är nöjda. Det går snabbt att få hjälp hos oss och det är en lugn miljö att komma till. Våra patienter vet vart de ska ta vägen, så det blir inte mycket spring i korridorerna. Det jag också vill lyfta är att vi har goda resultat bland flera kvalitetsindikatorer. Vi ligger högt gällande behandlingsmål för flera olika sjukdomar, till exempel diabetes. 

Capio Vårdcentral Vasastaden

Välkommen till din vårdcentral i Linköping.