Capio
Capio
Capio
händer

​Capio Äldre och Mobil vård tar över driften av Simrishamns sjukhus.

28 april 2021

Capio Äldre och mobil vård tar nu steget utanför Region Stockholm, och tar över driften av Simrishamns sjukhus på uppdrag av Region Skåne. Capio Närsjukhus Simrishamn ska tillhandahålla specialiserad mottagningsverksamhet och slutenvård med särskilt fokus på de mest sjuka, inklusive äldre.

Den första maj tar Capio Äldre och mobil vård, första steget utanför Region Stockholm, och tar över driften av Simrishamns sjukhus på uppdrag av Region Skåne. Capios avtal löper under 6 år från och med 1 maj 2021. Efter det finns det möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 4 år.

Capio Närsjukhus Simrishamn ska tillhandahålla specialiserad mottagningsverksamhet och slutenvård med särskilt fokus på de mest sjuka, inklusive äldre. En central komponent är hög tillgänglighet till öppen specialistvård samt slutenvård genom direktinläggning. Slutenvård samt möjligheten till direktinläggning ska erbjudas dygnet runt. Sjukhusets uppdrag omfattar även ungdomsmottagningar i Tomelilla och Simrishamn.

”Capio Närsjukvård bedriver redan idag vårdcentralen på sjukhuset, och vi ser många fördelar med att kunna samarbeta mellan Capios affärsområden," säger Thorleif Nilsen, affärsområdeschef, Äldre och mobil vård, Capio.

Befolkningen i sydöstra Skåne är äldre än i övriga Skåne och det är denna grupp som utgör största målgruppen för verksamheten vid Simrishamns sjukhus. Målsättningen med verksamheten som bedrivs vid Simrishamns sjukhus är att erbjuda patienter en effektiv, säker och trygg vård på lika villkor. Vården bedrivs i ett nära samarbete med regionens vårdcentraler, inklusive mobila team, den regionala specialiserade hälso- och sjukvården samt de kommunala verksamheterna.

”Äldre och mobil vård är ett starkt expanderande affärsområde. Nu ser vi fram emot att få ytterligare 120 nya kollegor som tillsammans med oss, framför allt ska ta hand om den äldre befolkningen i Simrishamn med omnejd och skapa bättre vårdkedjor för denna prioriterade målgrupp tillsammans med primärvården och kommunen," avslutar affärsområdeschef Thorleif Nilsen.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman